Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Jak se změní pražská nábřeží ?


Rada hlavního města Prahy schválila v úterý 4.2.2014 dokument, který umožní změnit vltavské břehy v celoměstský významný veřejný prostor. Koncepce vznikla na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha). Pražská koncepce mimo jiné také navrhuje zřízení městského správce nábřeží, který by byl součástí magistrátu a koordinoval  správu, úpravy a využívání břehů.

Vltavské břehy a jejich nejbližší okolí jsou jednou z nejcennějších oblastí ve městě. Přestože většinu těchto prostranství Praha vlastní, neměla doposud zpracovanou strategii, jak je využívat, upravovat a rozvíjet. V řadě evropských měst dochází zejména v poslední době k rozsáhlým revitalizacím a úpravám břehů řeky na pobytový veřejný prostor, které obyvatelé těchto měst hodnotí velmi pozitivně.

Koncepce pražských břehů navrhuje široké množství témat, ze kterých vybíráme následující: Základním východiskem je definování pravidel nové výstavby v prostoru řeky. Dalším úkolem je zajistit koordinaci jednotlivých investičních záměrů v prostoru řeky s ohledem na celkovou kvalitu veřejného prostoru města.

Cílem koncepce je vytvoření nepřerušené plynulé průchodnosti podél řeky pro chodce a cyklisty doplněním chybějících úseků a odstraněním nepřirozených bariér. Současně by mělo dojít  k úpravě břehů, které umožní jejich využívání pro pobyt, relaxaci či kulturní, společenské a sportovní aktivity. V souvislosti s užíváním prostorů řeky je nutné doplnění scházejících přístupů k řece z vnitřního města a vytvoření systému mobility PID a MHD tak, aby rekreační prostor řeky byl dobře dostupný ze vzdálenějších částí města.   Nová koncepce zvažuje také nová propojení protilehlých břehů pro chodce a cyklisty a vytváření  městských parků.

Organizace kotvení lodí v centru města by měla být zajištěna  tak, aby byl vyvážený poměr mezi místy pro stání lodí a volnými místy pro pobyt, relaxaci a kulturní či sportovní aktivity. Koncepce přepokládá vybudování  Přístavu Centrum sever  v části Helmovského  jezu. Další  zpřístupnění řeky  pak pomůže rozšíření  možností kotvení a zázemí pro malé osobní lodě návštěvníků Prahy.

„Chceme, aby obyvatelé Prahy i turisté měli možnost kvalitně trávit volný čas po celé délce řeky. Zároveň je důležité, aby břehy nabízely různorodé možnosti využití od klidových a rekreačních zón až po živé oblasti s bohatým kulturním programem,“ uvádí primátor Tomáš Hudeček. Materiál nabízí městským částem, podnikatelům i neziskovým organizacím náměty, které bude třeba rozpracovat do podoby konkrétních architektonických návrhů.

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha zpracovává vedle Koncepce pražských břehů také Manuál tvorby veřejných prostranství, který nabídne soubor pravidel a principů, jak navrhovat městské prostředí.

Zdroj: MHMP


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,96108 s | počet dotazů: 214 | paměť: 39255 KB. | 26.03.2023 - 23:58:15