Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Jak je Praha připravena na zimní období 2017/2018 ?


Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2018. TSK má ve své správě 2 316 kilometrů z 3 974 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1658, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace rozděleny podle své důležitosti do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

Zimní údržba pro 2017/2018 od 1. 11.2017 do 31. 3.2018 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)
 • I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
 • II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
 • III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 1. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace
 • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo

státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům

škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky

hlavních komunikací.

 • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   3 974 km

z toho ve správě TSK                                              2 316 km

ostatní správci (orientačně)                                     1 658 km

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí – 1.326 běžných km (přepočteno na dvoupruh)
 2. + III. pořadí – 510 běžných km

 

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                 800 ha

ostatní správci (orientačně)                                        600 ha

 

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí           400 ha
 2. pořadí 150 ha

 

Technika:

 1. pořadí – 71 sypačů
 2. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

TSK hl. m. Prahy má pro nadcházející zimní období plné sklady posypového materiálu, techniku, i unikátní automatický protinámrazový systém. V Praze  jsou tato zřízení na sedmi místech a jejich úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.

 

Lokality s automatickým postřikem:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC

Aktuální informace o průběhu zimní údržby najdou zájemci na http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

Zdroj: TSK Praha

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,31793 s | počet dotazů: 214 | paměť: 29974 KB. | 18.08.2022 - 12:01:03