Odprodej trolejbusů

Dopravní podnik města Pardubic a.s. nabízí k odprodeji 14 trolejbusů. V níže uvedených přílohách naleznete základní popis nabízených trolejbusů a znalecké posudky popisující technický stav a cenu.  Prohlídka trolejbusů je možná v termínu 30. 4. 2019 od 9:00 hodin v sídle DPMP a.s.

Cenové nabídky na odkup trolejbusů specifikovaných v přílohách přijímá DP Pardubice do 10. 5. 2019 do 12:00 hodin na adrese:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Ing. Jaroslav Havel

provozně technický náměstek

Teplého 2141

532 20 Pardubice

 

Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce označené: „NABÍDKA NA ODKUP TROLEJBUSŮ“, nápisem „NEOTEVÍRAT.“ Vlastní nabídka bude obsahovat identifikaci zájemce a nabídkové ceny v Kč bez DPH pro každý jednotlivý trolejbus, který má zájemce ve svém úmyslu odkoupit. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou zájemce zastupovat.

Informace i vozidle: http://www.dpmp.cz/content/image.php?uid=5cb82ed7ec009


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,25601 s | počet dotazů: 165 | paměť: 56429 KB. | 28.02.2021 - 20:21:18