Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Praha hledá ředitele/ředitelku Prague City Tourism
Praha vypsala výběrová řízení na pozici ředitele/ředitelky Prague City Tourism (PCT), které chce v budoucnu proměnit v akciovou společnost. Výběrové řízení je vypsáno na základě projednání  rady hlavního města Prahy dne 11.4.2017. Roční rozpočet PCT je zhruba 30 milionů korun, provozuje informační centra a vytváří informační kampaně pro turisty. Spadá pod ni i kongresová turistika.

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Pražská informační služba, příspěvková organizace hlavního města Prahy, se sídlem Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5.

Přihláška musí obsahovat  také návrh koncepce rozvoje příspěvkové organizace Pražská informační služba na období 2018 –2025 s přihlédnutím k možnému dalšímu fungování Pražské informační služby jako akciové společnosti (podklady ke zpracování koncepce obdrží uchazeči na OZV MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 611).

Uchazeči doručí své přihlášky s přílohami tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 5. 2017 do 14:00 hod na adresu: Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu, 6. patro, č. dv. 611, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha

Více o konkurzu na stránkách http://cestovniruch.praha.eu/public/46/de/b/2418955_765621_oznameni.pdf

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.