Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Výběrové řízení na dodavatele sčítání dopravy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na celostátní sčítání dopravy.  Název veřejné zakázky je „Příprava, provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy 2015“

Zakázka bude realizovaná na vybraných úsecích sítě dálnic a silnic (rychlostní silnice, I. třídy, II. třídy, III. třídy). Bude provedeno sčítání s cílem vypočítat hodnotu RPDI (roční průměr denních intenzit) sledovaných kategorií vozidel a ukazatelů variací silniční dopravy a pro potřeby aktualizace TP 189. Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval minimálně zpracování a vyhodnocení naměřených dat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je  1.3.2017.

Lhůta pro doručení nabídek 6.5.2015 do 10:00 hod.

Více informací o zakázce na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en-Us/Form/Display/569732

Informace získané z předchozích sčítání najdou zájemci na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.