Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dopravní podnik Ostrava nabízí k odprodeji tramvaje T3
 

Celkem 10 tramvajových vozidel nabízí k odprodeji Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla, za celkovou vyvolávací cenu 682 768 Kč. Jedná se o vozidla, která byla uvedena do provozu v roce 1985 a dříve. Lhůta pro podání nabídek končí 31. 8. 2015 ve 12:00 hodin. V případě zájmu je možné dohodnout prohlídku nabízených vozidel.

Nabídka musí být vyhotovena a předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení. Nabídka v souladu s podmínkami tohoto poptávkového řízení bude podepsána oprávněnou osobou zájemce. Nabídka se podává v uzavřených obálkách doporučeně poštou na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor kolejová vozidla, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, nebo osobně v podatelně na uvedené adrese, a to v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hodin.

Obálka s nabídkou musí být uzavřená a označena nápisem: „Nabídka odkoupení 10 ks tramvají“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místa podnikání. Uzavřením obálky nebo obalu se rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Nabídky budou otevřeny za přítomnosti vedoucího úseku technického a investičního Ing. Martina Chovance, vedoucího odboru kolejová vozidla Ing. Petra Tomaly a vedoucího střediska tramvaje Poruba pana Libora Dvořáčka. Vyhodnocení proběhne formou porovnání cenových nabídek jednotlivých zájemců. Zadavatel se rozhodl vyhodnotit nabídky zájemců dle kritéria nejvyšší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude jednotková cena za odkup jednotlivých kusů tramvají v Kč bez DPH. Zadavatel preferuje odprodej co největšího počtu tramvají za co nejvyšší cenu.

Všichni zájemci budou o výsledku poptávkového řízení informování. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit.

Více informací o podmínkách prodeje a prodávaných vozech najdou zájemci na stránkách DP Ostrava

http://www.dpo.cz/o-spolecnosti/tram-t3-na-prodej.html

Bližší informace Vám poskytne Ing. Petr Tomala, telefon: +420 602 509 232; e-mail: ptomala@dpo.cz.

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.