Hybernská ulice zažila tramvajový provoz a dnes je z ní cykloobousměrka

Hybernská ulice je důležitou dopravní tepnou v centru Prahy. Původně se jí říkalo Horská silnice, neboť spojovala Prahu s Kutnou Horou. Po založení Nového Města v roce 1348 se začalo říkat Na dlážděném, neboť se jednalo o jednu z prvních vydlážděných ulic v Praze. Roku 1355 založil Karel IV. v ulici klášter a kostel sv. Ambrože. Místo získali v r. 1629 irští františkáni. Irsko se latinsky řekne Hibernia, odtud název Hybernská.Ulice začíná na křižovatce před Prašnou branou, vede podél  Masarykova nádraží, kam přijel v roce 1845 první vlak po trati Vídeň – Olomouc – Praha, a končí na křižovatce u Bulhara.

Ulice Hybernská byla a je stále dopravně důležitou spojnicí v centru města. Proto se zde během let prosadilo několik druhů dopravy. V roce 1882 zde byla plánována výstavba tratě pro koňskou dráhu, která byla v prosinci 1883 zprovozněna. Trať vedla od Křižovnického náměstí přes  Staroměstské náměstí, Celetnou ulicí k Prašné bráně, ulicí Hybernskou ke křižovatce Bulhar a zástavbou Žižkova už k vozovně Chelčického. Trať byla v celé délce Hybernské ulice dvoukolejná, s výjimkou křížení s tramvajovou tratí z Dlážděné do Havlíčkovy ulice, kde byla jednokolejná. Trať prošla v roce 1901 elektrifikací.  V roce 1960 se přestalo jezdit  přes Staroměstské náměstí, ale v  Hybernské ulici jezdily tramvaje až do 4. července 1985, kdy byl tramvajový provoz zrušen v souvislosti se zavedením pěší zóny v ulici Na Příkopě a zprovoznění trasy metra B.

Cykloobousměrka v Hybernské je v historickém centru města součástí páteřní trasy A25. První verze projektu vznikla už v roce 2009, ale na realizaci se čekalo několik let. Mezitím vznikla cykloobousměrka v ulici Na Příkopě(2013), odlišná od obvyklého provedení svou polohou za parkujícími auty.

V současné době má ulice asfaltovou vozovku, automobilový provoz je veden jednosměrně od Prašné brány k ulici Opletalova a nově slouží ulice pro obousměrnou cyklistickou dopravu. Ulice je poměrně široká, proto umožňuje vedení dopravy středem a po obou stranách vozovky jsou vyznačeny parkovací pruhy pro podélné stání. Ve směru jednosměrného provozu je vyznačen cyklopiktokoridor při pravé straně  jízdního pruhu.

Hybernská ulice

Hybernská ulice

V protisměru má cykloobousměrka v Hybernské podobu jednosměrného cyklopruhu mezi parkujícími auty a chodníkem. Nově je cyklopruh  doplněn o bezpečnostní ochranný pás, který vyznačuje větší  prostor  mezi zaparkovanými auty a cyklisty pro  možnost otevření dveří bez přímého ohrožení cyklistů. Cyklopruh je v kritických místech zvýrazněn  zelenými  balisetami, které jsou v městské šedi nepřehlédnutelné.

I přes vyznačení cyklistický pruhů musí cyklisté věnovat jízdě značnou pozornost.  Rizikový je krajní úsek s přejezdem křižovatky do ulice Na Příkopě. Od Prašné brány  vjíždí  řidiči automobilů přes frekventovaný přechod pro chodce a projíždějící  cyklista může být nečekaným překvapením.

Další rizikový úsek čeká cyklisty ve směru ke křižovatce U Bulhara. Tady je obousměrný provoz vozidel  v několika jízdních pruzích. Značení  piktokoridory přes křižovatku zde není provedeno.

křižovatka Hybernská - Opletalova

křižovatka Hybernská – Opletalova


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,64977 s | počet dotazů: 155 | paměť: 40117 KB. | 22.04.2021 - 15:45:17
X