Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Hala pražského hlavního nádraží prošla rekonstrukcí


Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rozsáhlou rekonstrukci zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží, která tvoří jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů v České republice. Kromě opravy historické památky bylo hlavním cílem projektu rovněž zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující.

Hala je tvořena obloukovou konstrukcí, která se rozkládá nad kolejištěm na rovinném pozemku. Konstrukce haly se klene nad 1., 2., 3., a 4. nástupištěm,sahá od historické Fantovy budovy až ke koleji č.20. Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. Ocelová oblouková dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Návrh architektonického řešení stavby Rekonstrukce zastřešení nástupiště I.-IV. žst. Praha hl. n. byl zpracován na základě podkladů z předchozího projektu Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV. Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.

Rekonstruovaná ocelová dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb pražského hlavního nádraží. Její oblouková konstrukce se klene nad 1. až 4. nástupištěm. Stavba zahrnovala rekonstrukci odvodnění haly, rekonstrukci a dostavbu lávek včetně zábradlí, nové prosklení světlíků, bočních stěn a čel haly a přístřešku Fantovy budovy. Byla provedena také obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, nahrazení střešního pláště novým, revize spojů a obnova poškozených nýtů.

„Po organizační stránce bylo nejnáročnější koordinovat veškeré stavební práce s provozem železniční stanice, který musel zůstat zcela zachován po celou dobu rekonstrukce. Věřím, že nám cestující odpustí dočasné nepohodlí, protože výsledek stojí za to. Díky realizaci projektu získala budova pražského hlavního nádraží důstojný a reprezentativní vzhled. Podařilo se také zajistit vyšší bezpečnost a komfort pro cestující,“ shrnul přínosy stavby náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., fáze II byly společnosti Metrostav a PROMINECON CZ. Jedná se o fázovaný projekt, kdy fáze I byla spolufinancována z Operačního programu Doprava (OPD) v programovém období 2007-2013 a fáze II byla schválena ke spolufinancování z OPD v programovém období 2014-2020.

Celkové investiční náklady fáze I činily 304 093 823 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi I byl ve výši až 166 229 716 Kč. Celkové investiční náklady fáze II činily 386 150 942 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro fázi II byl ve výši až 261 920 823 Kč. Národní financování obou fází zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Foto z průběhu oprava na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava-2014-2020/zastreseni-praha-hl.ii._galerie.html

Zdroj: SŽDC


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,81222 s | počet dotazů: 198 | paměť: 51372 KB. | 29.11.2022 - 17:53:38