Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Litomyšli začaly práce na rekonstrukci nábřeží
Ve čtvrtek 11.února 2016 byly slavnostně zahájeny stavební práce na obnově nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Lokalita nazývaná Vodní valy a park u Smetanova domu se nacházejí v bezprostřední blízkosti historického centra Litomyšle. Na přelomu 19. a 20. stol. ožívaly nábřežní promenády společenskou zábavou, procházely se zde významné osobnosti tehdejší doby. Atmosféru si nábřeží uchovalo ještě za první republiky. V následujícím období ale lokalita prošla necitlivými zásahy, které přeťaly návaznost řeky Loučné na historické jádro města.V současnosti je lokalita spíše tranzitním místem, k pobytu je využíváno hlavně dětské hřiště u řeky.

Úpravy plánované do konce listopadu přinesou obyvatelům novou podobu městského parkového prostoru, který bude atraktivní pro všechny generace uživatelů. Objednatelem je Město Litomyšl s finanční podporou Nadace Proměny.

Stavba s názvem Obnova Nábřeží řeky Loučné, ulice Vodní valy, park u Smetanova domu Litomyšl se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra města. Území stavby obsahuje čtyři částí s různým charakterem (ulice Vodní valy, nábřeží, řeka Loučná a park u Smetanova domu). Tyto části představují městské prostory, jejichž funkční a estetické sjednocení projekt rekonstrukce naplňuje. Stavební práce se musí vyrovnat hned s několika omezeními, mezi než patří zákaz činnosti na březích a v korytě řeky Loučné od 1. dubna do 31. července nebo kácení vegetace do 31. března 2016.

Obsáhlá rekonstrukce přináší také četná bezbariérová řešení. Na nábřeží vznikne bezbariérový přístup z obou hlavních směrů (od Smetanova domu a z ulice Vodní valy) včetně paluby před kavárnou Bobo café, a to po rampě s podélným sklonem 4%.  Stavební úpravy komunikace ulice Vodní Valy, které jsou součástí II. etapy, jsou navrženy pro režim obytné zóny. Na začátku a konci obytné zóny se zřídí signální a varovný pás. Přirozenou vodící linii bude tvořit levostranné lemování obytné zóny pomocí hraniční zídky a v místech přerušení, na vzdálenost delší než 8,0 m, se nahradí umělou vodící linií.

Stavbu realizuje společnost Litomyšl Loučná EUROVIA – VYKRUT s termínem dokončení v listopadu 2016. Cena díla je  18,2 mil. Kč

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.