Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kamenný mostek u Benátecké Vrutice je technickou památkou od roku 2011
Kamenný mostek přes potok Mlynařici se nachází jihovýchodně od jádra Benátecké Vrutice. Historicky cenná stavba zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek byla postavena v 18. století na staré cestě vedoucí z Lysé nad Labem do Benátecké Vrutice. Jednoduchý jednoobloukový mostek z kombinovaného kamenného a cihlového zdiva představuje památkově hodnotné a ve středních Čechách zcela ojedinělé mostní dílo, které dokládá původní komunikační uspořádání a představuje výrazný krajinotvorný prvek. Mostek se stal památkově chráněným objektem od března 2011.

Klenutý mostek založený v 18. stol.  je zapojený do inundační hráze. Postaven byl z lomového opukového zdiva. Při patě oblouku je použito opracovaných pískovcových kvádrů, oblouk je sklenut valenou klenbou cihel. Mostní oblouk je v čelech vyzděn z cihel se zvýrazněným vrcholovým klenákem.  Koruna je zakončena cihelnou římsičkou. Nad klenákem je ve zdivu vsazen pískovcový hranolový sloupek zábradlí.Mostek byl  přestavěný asi ve 4. čtvrtině 19. stol.

Podrobnější informace na stránce http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=14260099&sequence=8&mode=fulltext&region%5B0%5D=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Nymburk&municipality%5B0%5D=Milovice&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.