Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Bystřici pod Hostýnem postaví nový most
Původní most ev. č. 437-021 na silnici II/437 z Bystřice pod Hostýnem do Lipníku nad Bečvou silničáři odstraní a na jeho místě postaví nový mostní objekt v hodnotě necelých čtyř milionů korun. Stavební práce zde budou zahájeny na začátku května 2015. Stavební práce probíhat za úplné uzavírky silnice II/437. Objízdná trasa v délce 9,8 km povede přes obce Žákovice, Vítonice a Mrlínek do Bystřice pod Hostýnem. Dokončovací stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice, provoz bude veden jednopruhově po novém mostě a usměrněn dopravním značením.

Stávající kamenný most převádí silnici II/437 přes vodní tok – pravostranný přítok Rychlovského potoka před městem Bystřice pod Hostýnem. Podle hlavní prohlídky mostu z roku 2013 je stavební stav nosné konstrukce a spodní stavby velmi špatný. Most je hodnocen stupněm 6. Na základě hodnocení mostní prohlídky došlo k dopravnímu opatření a k zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Stav most je nevyhovující z hlediska únosnosti i bezpečnosti silničního provozu. V Květnu tedy budou zahájeny práce na rekonstrukci mostního objektu. Nejprve bude odstraněn stávající most a následovat bude stavba nového mostu na stejném místě. Nový most bude mít délku přemostění 3,76 metru, světlou šířkou 3,60 metru a s volnou výškou mostního otvoru 3,05 metru. Nový most bude trubní s přesypávkou, plošně založen na štěrkopískovém loži. Hlavní nosnou konstrukci bude tvořit ocelová flexibilní konstrukce tvaru uzavřené kruhové klenby typu Tubosider. Konstrukce mostu bude mít na vtoku a výtoku monolitická čela ze železobetonu, která budou kopírovat vnitřní otvor. Mostní svršek bude tvořit přesypávka mostu, silniční těleso, vozovka včetně zpevněné a nezpevněné krajnice. Na začátku i na konci úpravy bude nový úsek komunikace šířkově i výškově napojen na stávající vozovku. Celková délka stavební úpravy silnice je 57,85 metru. Odvodnění vozovky a pláně komunikace na mostě je zajištěno příčným a podélným spádem na násypový svah.

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, Oblast Zlín, Valašské Meziříčí. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,979 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (53. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 4. května do 31. července 2015.

Zdroj: RSZK

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.