Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Štěpánský most v Obříství je chráněnou technickou památkou
Na cestě po silnici I/9 z Prahy směrem na Mělník je umístěn krásný železný most postavený v roce 1912 firmou Pražská mostárna. FOTO v článku. 

Obříství - most - technická památka

Most byl vybudován nedaleko tehdejšího přívozu Na Štěpáně a tady je patrný původ pojmenování mostu. Most svým tvarem připomíná starý řetězový  nebo lanový most, avšak statický systém hlavních nosníků je odlišný. Konstrukčně se jedná o spojitý konzolový trojpásový nosník s klouby. Obdobná konstrukce byla v Rakousku-Uhersku použita jen dvakrát – v Obříství přes Labe a přes Tisu u Tokaje. Na stavbě je výrazný portál s pylony zakončené pseudogotickými věžičkami s cimbuřím. Při zakládání středního pilíře bylo poprvé v Čechách  použit keson, který byl ze železobetonu. Propagátorem železobetonových kesonů byl inženýr Vojtěch Kapsa, autor betonových kesonů s nýtovanou výztuží užitých při stavbě Hlávkova mostu v Praze. Velikost kesonu užita v Obříství byla na svou dobu značná 14,28 x4,80 metrů.

 

Obříství - most - technická památka Obříství - most - technická památka

Technické údaje o stavbě mostu:

Výška mostu nad vozovkou je 13 metrů. Celková délka mostu je 95,55 metrů ( most je rozdělen na dvě stejně dlouhá pole) a původní šířka mostu je 6,6 metrů s chodníky vedoucími uvnitř mostu. V roce 1957 – 1958 byly chodníky o šířce 1,2 metry přeloženy a uchyceny na vnější straně mostu a tak tomu je i v současné době. Projekt mostu je od Ing. Karla Šimka, pozdějšího profesora Vysokého učení technického v Brně.  Mapa umístění mostu.

V roce 2003 prošel most výraznou rekonstrukcí. Byl vyměněn povrch vozovky, byla provedena nová izolace a odvodnění a došlo k ošetření celé konstrukce. Došlo také k osazení povrchových mostních uzávěrů Mageba. Realizovala firma PSVS, investor stavby bylo ŘSD a rekonstrukce stála 28. mil Kč.

 

Další články z IZDoprava.cz

  • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
  • Záložní autobusy Integrovaného dopravního systému pomohou i hasičům25. dubna 2017 Záložní autobusy Integrovaného dopravního systému pomohou i hasičům Záložní autobusy Integrovaného dopravního systému (IDS) už nebudou do budoucna vyjíždět jen proto, aby nahradily výpadek ve veřejné dopravě. K situacím, které vyžadují evakuaci obyvatel, […]
  • Nymburk – silniční most14. března 2004 Nymburk – silniční most Velký silniční most přes Labe je postaven na silnici spojující Kolín a Mladou Boleslav a přivádí dopravu přímo do sousedství historického jádra města. Most má tři pole, krajní o rozpětí […]
  • Silniční most přes řeku Olši slouží jen pro pěší a cyklistickou dopravu26. května 2008 Silniční most přes řeku Olši slouží jen pro pěší a cyklistickou dopravu Na silnici vedoucí z Darkova do Karviné je opravený železobetonový most z roku  1925, který již není určen pro motorová vozidla. Foto v článku.V těsné blízkosti mostu je umístěný lázeňský […]
  • V Kostelci nad Labem býval zvedací most2. dubna 2008 V Kostelci nad Labem býval zvedací most Při průjezdu Kostelcem nad Labem vede silnice II/244 přes mlýnskou strouhu a po průjezdu obcí vede dál mostem přes Labe. Nenápadný most přes mlýnskou strouhu lze poznat podle zábradlí a […]
  • Kamenný most v Tmáni16. září 2014 Kamenný most v Tmáni Ve Tmáni, která je dnes součástí obce Zlonice, se nachází starý klenbový most o dvou otvorech světlosti 5,7 metru. Most je na silnici III/23916 a překlenuje Zlonický potok, který vede ve […]
  • V Plzni se staví nový most21. listopadu 2012 V Plzni se staví nový most   V pondělí 12.11.2012 byla zahájena první etapa rekonstrukce Jateční třídy, jejíž součástí je i stavba  nového mostu přes Berounku. Rekonstruovaný úsek silnice II/231, kterým […]
  • Z mostu přes mlýnské rameno je pěkný pohled na zámek28. července 2008 Z mostu přes mlýnské rameno je pěkný pohled na zámek Brandýský zámek vznikl na místě původní mostní pevnosti na břehu Labe při trase na Starou a Mladou Boleslav. Z mostů překonávajících v dřívějších dobách Labe se zachoval jen most přes […]
  • Stavba Trojského mostu dostává jasnější obrysy17. ledna 2011 Stavba Trojského mostu dostává jasnější obrysy Provizorní ocelové konstrukce, které budou dočasně podpírat mostovku, určují směrování budoucího mostu. FOTO v článku. Po dokončení stavby bude most obloukový s dolní mostovkou. […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.