Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rekonstruovaný silniční most u Veltrus
Necelý rok trvala rekonstrukce mostu č. 608 – 009 přes řeku Vltavu na silnici II/608 ve Středočeském kraji. Od září roku 2006 mohou řidiči  i chodci ocenit kvalitu opravené mostní stavby. Foto a mapa v článku.

Silniční most byl postaven v letech 1971 – 1974 a uveden do provozu dne 30.9.1974. Nosná konstrukce mostu je monolitický spojitý nosník truhlíkového průřezu z předpjatého betonu, který spočívá na třech podpěrách z prostého betonu. Projekt připravila firma Pragoprojekt a generálním dodavatelem byla firma SSŽ. Stavba mostu stála 17 mil. Kč. Před rekonstrukcí byl most v havarijním stavu – byly poškozeny  mostní závěry, izolace, římsy, zábradlí i vozovka. Rekonstrukce probíhala s vyloučením veškerého provozu. Došlo k rekonstrukci celého mostního svršku a došlo také k úpravě obou předmostí. 

 Mapa  Most č.608 - 009 u Veltrus

Pro chodce je v současné době k užívání jeden z chodníků s betonovým povrchem. Mostní zábradlí dostalo modrou barvu a tím je také zvýrazněno místo průjezdu po mostní konstrukci.  Vodorovní značení je provedeno strukturovanou hmotou.

Most č.608 - 009 u Veltrus  Vjezd na most u Veltrus severozápadním směrem

Základní údaje:

Celková délka mostu je 227 metrů, šířka mostu 13,48 metrů

Šířka mezi svodidly je 9,50 metrů, šířka chodníků je 1,32 metrů

Výška mostu je 16 metrů, stavební výška je 3,32 metrů

Celková cena rekonstrukce: 82 048 566,30 Kč včetně DPH 

Finanční zajištění: Středočeský kraj a fond SROP EU

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s. 

termín zhotovení : 10/2005 -09/2007

Další články z IZDoprava.cz

  • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
  • Nový most v Olomouci odolá nejen stoleté vodě1. července 2008 Nový most v Olomouci odolá nejen stoleté vodě Od 16. června 2008 slouží  veřejnosti nově vybudovaný most přes řeku Moravu. Foto v článku. Nový most je postaven na místě původního mostu, který po povodni roku 2006 byl vážně poškozen. […]
  • Trámovou lávku přes Teplou Vltavu snadno přehlédnete3. prosince 2008 Trámovou lávku přes Teplou Vltavu snadno přehlédnete K zajímavému turistickému cíli a technické zajímavosti Jihočeského kraje musí návštěvník  dojít pěšky po krajnici silnice I/39 směrem západně od Lenory. FOTO v článku. Krytá dřevěná lávka […]
  • Město Soběslav zdobí železobetonové mosty11. března 2008 Město Soběslav zdobí železobetonové mosty Při průjezdu města Soběslav po silnici II/135  využívají řidiči dva pohledné železobetonové mosty, které překonávají Černovický potok. Foto v článku.Oba mosty mají u vjezdu na most bloky […]
  • V Kostelci nad Labem býval zvedací most2. dubna 2008 V Kostelci nad Labem býval zvedací most Při průjezdu Kostelcem nad Labem vede silnice II/244 přes mlýnskou strouhu a po průjezdu obcí vede dál mostem přes Labe. Nenápadný most přes mlýnskou strouhu lze poznat podle zábradlí a […]
  • V Ostravě byla uvedena do provozu jižní část mostu na Českobratrské ulici5. prosince 2011 V Ostravě byla uvedena do provozu jižní část mostu na Českobratrské ulici (10:00) Stavba jižního mostu byla uvedena do provozu v neděli 4. prosince 2011 odpoledne pro automobilovou dopravu a trolejbusy. Chodníky pro pěší budou zprovozněny v úterý 6. prosince a […]
  • Zámecký most na Červené Lhotě3. října 2007 Zámecký most na Červené Lhotě Zámek Červená Lhota patří k nejhezčím a nejromantičtějším stavbám v České republice. K původně gotické vodní tvrzi vede kamenný most. FOTO v článku.Most je 28 metrů dlouhý a 3,8 metrů […]
  • Kraje se pouští do dalších oprav mostů15. září 2011 Kraje se pouští do dalších oprav mostů Mnoho papíru se popsalo zprávami o neutěšeném stavu mostů na našich silnicích. Správci silnic mohou technický stav mostů kontrolovat, ale jen s dostatečnou finanční podporou mohou začít s […]
  • Lávku pro pěší a cyklisty přes plavební kanál využívají turisté i obyvatelé Poděbrad26. května 2008 Lávku pro pěší a cyklisty přes plavební kanál využívají turisté i obyvatelé Poděbrad Železobetonová lávka překlenuje plavební kanál a navazuje dál na jezovou lávku, která vede nad jezem a kolem vodní elektrárny. Lávka umožňuje napojení stezek na obou březích Labe. FOTO v […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.