Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nymburk – silniční most
Velký silniční most přes Labe je postaven na silnici spojující Kolín a Mladou Boleslav a přivádí dopravu přímo do sousedství historického jádra města. Most má tři pole, krajní o rozpětí 35 m, střední 40m. Jednotlivá pole jsou tvořena vetknutými železobetonovými oblouky. Pilíře mají kvádrové obklady a jsou zakončeny štíty s motivy českých lvů na návodní straně. Nad pilíři jsou vztyčeny dekorativní pylony.. Směrem ke středu mostu niveleta mostovky mírně stoupá.. Zábradlí je železobetonové s vloženou mříží. Na obou stranách na most navazovaly dlouhé nájezdní rampy doplněné o lávky pro pěší.. Při opravě mostu v roce 1967 byla předmostí rozšířena.

Datum uvedení do provozu : 1912

Autor návrhu: architekt František Roith

Celková délka mostu: 118m

Šířka mostovky: 8,5m

Výška středu mostu nad normál. hladinou vody je 8,5m.

( Zdroj: Encyklopedie mostů. Dušan Josef)Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.