Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V blízkosti přehrady Stanovnice bude vybudován  nový most
Na silnici III/48711, která vede kolem vodárenské nádrže Stanovnice u města Karolinka do stejnojmenné osady v Javorníkách, silničáři v letošním roce zbourají most ev. č. 48711-5 a nahradí jej novým mostním objektem. Během stavby se bude jezdit po provizorním přemostění v blízkosti stavby. Původní most ev. č. 48711-5 ve Stanovnici, která je místní části města Karolinky, byl v nevyhovujícím stavu. Docházelo k jeho zatopení již při průtoku pětileté vody. Zjištěné závady nebylo možno odstranit údržbou. Předmětem díla je kompletní přestavba mostu včetně stavební úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 138 metrů. Původní most bude odstraněn a na stejném místě bude postaven nový jednopolový šikmý most o délce přemostění 10,16 metru a kolmé světlosti 7 metrů. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám založený plošně.

Součástí stavby bude zřízení objízdné trasy s mostním provizoriem, opevnění břehů koryta v blízkosti mostu kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými prahy, a stavba nového propustku v délce 15 metrů vyústěného do toku v místě stávajícího nevhodného propustku pod silnicí.

Souběžně s přestavbou mostu bude společnost CETIN realizovat přeložku sdělovacího vedení a město Karolinka stavební úpravy připojení dvou sjezdů.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,534 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce na mostě budou zahájeny 16. dubna 2018 a ukončeny v podzimním období tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu na silnici III/48711, doprava bude vedena po provizorním mostu. Objízdná komunikace se již v těchto dnech připravuje. Provoz vozidel zde bude řízen světelnou signalizací.

Zdroj: RSZK

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.