Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Ostravě se v centru města staví nový most.
Nový severní most postupně vyrůstá vedle stávající ulice Českobratrská a po dokončení v roce 2008 bude umožňovat mimoúrovňové křížení s ulicí Cihelní. Foto v článkuStavba byla zahájena v srpnu 2006 a dokončení severního mostu je plánováno na červen 2008. Hlavní objekt stavby severní mostní estakády je dlouhý 240 metrů s devíti mostními poli. V současné době je vidět základ mostní konstrukce a budoucího napojení komunikace Českobratrská.

Českobratrská ulice - Ostrava Stavba mostní konstrukce - Českobratrská ulice v Ostravě

Další fotografie v Galerii.

Po dokončení v roce 2008 bude na most převedena obousměrná dvoupruhová doprava. Předpokládané finanční náklady na modernizaci komunikace 309 mil. korun,  projekt je spolufinancován EU ve výši 182 mil. korun a město Ostrava přispělo částkou 71 mil. korun.  Stavba vyřeší dopravní situaci na křižovatce silnice II/479 (ulice Českobratrská) a I/56 (ulice Cihelná – Cingrova) a současný špatný stav mostu přes dráhu ČD. Po dokončení bude nová silnice v délce 800 metrů.

Po celou dobu stavby je zachován provoz na ulici Českobrastrské  s výjimkou nezbytných krátkodobých uzavírek. Aktuální informace najdou obyvatelé Ostravy i návštěvníci na stránkách Ostravských komunikací a.s.

Investor stavby: Moravskoslezský kraj

Zástupce investora : SSMSK – Středisko Ostrava

Zhotovitel: ODS – Dopravní stavby Ostrava

Projekt: Transconsult s.r.o.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.