Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nová cyklistická lávka v Českých Budějovicích slouží veřejnosti.
Dne 22. června 2006 byla za účasti primátora Českých Budějovic a hejtmana Jihočeského kraje uvedena do provozu cyklistická lávka v ulici E.Pittera. Jedná se o první mostní konstrukci v ČR s jedním vykloněným obloukem. Základní údaje o stavbě i zajímavé fotografie  v článku.Nová lávka, která  slouží pro pěší i cyklisty, je navržená jako obloukový most s minimálním převýšením. Jedná se o subtilní ocelovou konstrukci s dolní mostovkou, zavěšenou excentricky na skloněném oblouku. Konstrukčně se jedná o samokotvený systém, přemosťující bez mezilehlých podpěr celou šířku řečiště.

 

montáž mostovky                       montáž oblouku

 

opěra ve výstavbě                      podhled mostovky

 

Základní údaje mostní konstrukce:

Rozpětí je 53,2 m. , výška oblouku 7,335 m , vzepětí mostovky  0,665 m.

Mostovku tvoří dvojice ocelových trub umístěných v osové vzdálenosti 4,30m. Trubky mostovky, propojené systémem ocelových diagonál proměnného průřezu, vytvářejí horizontální příhradový nosník. Na diagonály je v prostoru mezi trubkami  vybetonována spřažená železobetonová deska proměnné tloušťky, opatřená pochozí izolací z epoxidového nátěru posypaného  křemičitým pískem. Založení mostu je hlubinné, na železobetonových pilotách.

Veřejné světlení na lávce je rovnoměrně osazeno do nosné konstrukce oblouku. Zábradlí je mírně skloněno dovnitř a zvyšuje pocit bezpečí pro chodce a cyklisty na mostě. Madla zábradlí probíhají ve výškách 1,1 a 1,4 m nad nivelitou mostovky.

Stavba lávky byla zahájena v listopadu 2004.

Investor : Statutární město České Budějovice

projektant: Atelier 8000 spol.s.r.o.

Zhotovitel stavby: JHP spol.s.r.o. 

Lávka je součástí  nově budované cyklistické stezky ( celková délka 420 metrů) podél řeky Vltavy. Trasa cyklostezky navazuje  u silničního mostu v Mánesově ulici na stávající cyklostezku a pokračuje po nové lávce přes řeku Vltavu a plynule se napojuje na stávající cyklotrasu směr Rožnov a na komunikaci E.Pittera ve směru na Modrý most v Havlíčkově kolonii. V další etapě bude dokončena část cyklostezky v délce cca 260 metrů, která navazuje na komunikaci vedenou po levém břehu Vltavy směrem na Trilčův jez a Litvínovice.

 

Další články z IZDoprava.cz

 • Unikátní řetězový most s dřevěnou mostovkou.27. prosince 2006 Unikátní řetězový most s dřevěnou mostovkou. U obce Stádlec spojuje břehy Lužnice ojedinělý řetězový most, u kterého byla v podzimních měsících vyměněna dřevěná mostovka. Most slouží na silnici III. třídy od 28. listopadu 2006 opět […]
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
 • Nymburk má dokončenu první část obchvatu25. června 2007 Nymburk má dokončenu první část obchvatu Od 29. května 2007 mohou řidiči využívat nově vybudovaný úsek obchvatu, který přetíná mostem řeku Labe. Nová komunikace včetně mostu je dlouhá 2,4 km. Foto v článku.Nová přeložka silnice […]
 • Rekonstrukce mostu ve Slaném.15. srpna 2006 Rekonstrukce mostu ve Slaném. V současné době probíhá již druhá část rekonstrukce mostu ve Slaném.  Stavba vede napříč nástupní plochou Hasičského záchranného sboru Slaný. ( foto ze stavby v článku) Rozdělením stavby […]
 • V Ostravě se v centru města staví nový most.28. května 2007 V Ostravě se v centru města staví nový most. Nový severní most postupně vyrůstá vedle stávající ulice Českobratrská a po dokončení v roce 2008 bude umožňovat mimoúrovňové křížení s ulicí Cihelní. Foto v článkuStavba byla zahájena v […]
 • Putimské mosty10. července 2006 Putimské mosty Obec Putim si čtenáři knihy " Dobrý voják Švejk" spojují s kapitolou Švejkova putimská anabáze.  V knize však nenajdeme zmínku o krásných mostech, které můžete obdivovat při návštěvě […]
 • V Českých Budějovicích se staví nová lávka.24. května 2006 V Českých Budějovicích se staví nová lávka. Na cyklistické stezce podél řeky Vltavy se staví nová lávka přes řeku Vltavu. Termín dokončení stavby 05/2006 (foto v článku).  Stavba nové  lávky je I. část stavby nové cyklistické […]
 • Oprava Lanového mostu je ukončena a jezdí se opět ve třech pruzích30. března 2009 Oprava Lanového mostu je ukončena a jezdí se opět ve třech pruzích Pražský Lanový most na Jižní spojce řidiče pěkně potrápil. Při opravě v srpnu loňského roku se objevila závada, jejíž oprava a následná rekonstrukce si vyžádaly omezení rychlosti a zúžení […]
 • Na trase Praha – Drážďany se připravují změny.12. července 2006 Na trase Praha – Drážďany se připravují změny. Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje koncem letošního roku a následující období dopravní změny, které budou souviset se stavbou dálnice D8. V prosinci letošního roku bude uveden do […]
 • Nový most přes řeku Jihlavu v Třebíči bude otevřen 22. dubna11. dubna 2017 Nový most přes řeku Jihlavu v Třebíči bude otevřen 22. dubna Práce na stavbě mostu přes řeku Jihlavu v Třebíči na silnici II/351 spojující město s židovskou čtvrtí finišují. „Jakmile budou položeny asfaltové vrstvy, dokončeno vodorovné a i svislé […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.