Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Na Rokycanské ulici v Plzni se staví mosty
Výstavbu dvou mostů na silnici I/26 v Rokycanské ulici dnes symbolickým poklepem na základní kámen zahájili zástupci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, města Plzně a realizační firmy. V rámci stavby, která nepřeruší provoz na frekventované plzeňské komunikační tepně, dělníci přeloží inženýrské sítě, pro jejich dočasné vedení zřídí provizorní podpěrnou konstrukci a plynovod definitivně uloží na samostatnou novou lávku zřízenou mezi mosty. Stavba za zhruba 62,3 milionu korun bez DPH by měla být dokončena v prosinci 2016. Zprovoznění se předpokládá o měsíc dříve.

„Nejprve provedeme demolici stávající nosné konstrukce mostů, upravíme opěry a vybudujeme nové pilíře,“ popsal průběh stavby generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jan Kroupa. Stavba bude realizována ve dvou etapách. Nejprve dojde k demolici mostu ve směru na Prahu a doprava bude převedena na druhý most. Následně se provoz převede na nově vybudovaný úsek a začne se s demolicí a výstavbou původně užívaného mostu.

Provoz na silnici I/26 bude zachován vždy na jedné straně komunikace v obousměrném provozu. Vozidla budou omezena pouze dopravními značkami a směrovými tabulemi s blikači. Pro první fázi je navržen obousměrný provoz ve čtyřpruhu. Při druhé fázi bude směr do centra zúžen do jednoho pruhu a sveden na nový most. Směr do Prahy zůstane dvouproudý s omezením šířky vnitřního pruhu na 2,5 metru.

Oprava je vyvolána špatným stavebně technickým stavem zjištěným diagnostikou mostů. Po celou dobu výstavby zůstane zachována průjezdnost městem bez větších komplikací a přístup na místní komunikace. Výjimkou je průjezd pod mostem po cyklostezce, která v době rekonstrukce zůstane uzavřena.

Zdroj: město Plzen

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.