Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Liberecký kraj navrhuje realizovat opravy silnic s pomocí dotací ROP
V rámci Regionálního operačního programu  NUTS II Severovýchod byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Výzva (41. kolo výzvy) je zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy a odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminaci nepříznivých vlivů dopravy. Termín pro přihlášení do 41. kola výzvy je do 28. 11. 2014 do 12:00 hod.

Projekty budou pravděpodobně schváleny v březnu roku 2015 ve zvláštním režimu, tzn., že nebude u všech projektů při zahájení realizace zajištěno 100 % výše dotace. To znamená, že akce jsou momentálně připravovány bez finančního krytí a smlouva se zhotoviteli bude podepsána až po vyhodnocení reálné možnosti finančních prostředků v této výzvě,“ uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že předpokládaný termín realizace je rok 2015. „Ukončení projektů, včetně jejich proplacení musí být do konce listopadu roku 2015,“ zdůraznil radní a doplnil, že těmito 14 akcemi se opraví 39 589 metrů silnic ve vlastnictví kraje.

Rada Libereckého kraje odsouhlasila návrh na podání celkem 14 akcí.

Náklady projektu s DPH
1. Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy 24 342 720 Kč
2. Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově 47 337 131 Kč
3. Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce 7 342 199 Kč
4. Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou 28 123 343 Kč
5. Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov – Hajniště 28 988 912 Kč
6. Rekonstrukce silnice II. třídy Loktuše – Loučky 27 781 513 Kč
7. Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě 32 803 946 Kč
8. Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky 46 000 000 Kč
9. Rekonstrukce silnic III. třídy v Semilech 46 003 312 Kč
10. Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí 15 989 032 Kč
11. Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě     39 800 000 Kč
12. Rekonstrukce silnic III. třídy v Polevsku a Prysku 46 157 584 Kč
13. Rekonstrukce silnic III. třídy v  Bedřichově 36 000 000 Kč
14. Rekonstrukce silnice III/28116 Borek – Troskovice 62 289 675 Kč
Celkem vč. DPH 537 759 367 Kč

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.