Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Ostravě je v provozu nový úsek trolejbusové trati.
Ve čtvrtek 29. srpna byla lavnostně otevřena Porážková ulice, nová komunikace, která zlepšuje spojení s oblastí Nové Karoliny a pomáhá snížit hustotu automobilové dopravy na dalších páteřních silnicích v centru města. Od 1. září vyjede touto ulicí trolejbusová linka číslo 105, která spojí Koblov přes centrum Ostravy s Novou Karolinou. Součástí stavby „Nová Karolina – trolejbus Karolina – I. etapa“ bylo kromě montáže trakčního vedení a napájecích kabelů od ulice Českobratrské po Novou Karolinu vybudování technologického zařízení pro napájení trolejbusové trati v tramvajové měnírně Kolejní a vlastní stavební úprava budovy. Po obou stranách Porážkové ulice byly v rámci stavby vybudovány nové trolejbusové zastávky v délce 35 m, samostatný zastávkový pruh má šířku 3,5 m.

Nová místní komunikace ulice Porážková sehrává v dopravním systému města významnou roli. Stavba je důležitá pro zajištění dopravní obsluhy centra města. Propojuje a zpřístupňuje území Nové Karoliny mezi Frýdlantskými mosty a ulicí Českobratrskou včetně přístupu k vlakové zastávce ČD Ostrava, Stodolní.

Projekt trolejbusové trati za 43,8 mil. Kč (s DPH) realizovala akciová společnost OHL ŽS, a.s. 85 procent nákladů pokryla dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Zdroj: TZ Statutárního města Ostrava

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.