Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Stavební práce omezí dopravu v centru Tábora
Dne 1.března 2013 byla předána stavba úpravy Křižíkova náměstí s dopravně silně vytíženou křižovatkou ulic Na Parkánech, Čsl. armády a Budějovická. V průběhu stavby bude omezen provoz na Křižíkově náměstí a s ohledem na dopravní významnost křižovatky ulic bude postup výstavby rozdělen do sedmi etap. V každé etapě budou stanoveny objízdné trasy jak pro individuální dopravu, tak pro vozidla MHD.

V období od 4.3 do 9.5.2013 (1. a2. etapa) proběhnou stavební práce na ulici Na Parkánech a z tohoto důvodu bude ulice uzavřena pro veškerý provoz. Objízdná trasa bude vedena po komunikacích podél řeky Lužnice (ulice Bechyňská, Lužnická, Údolní a Budějovická).

Stavba má tři investory. Město Tábor bude investorem stavebních úprav chodníků, části místních komunikací, části opěrné zdi na Parkánech, vodovodních a kanalizačních přípojek, architektonických a vegetačních úprav. Vodárenská společnost Táborské investuje opravy vodovodního a kanalizačního řádu a Jihočeský kraj bude investorem úpravy křižovatky. Celkové náklady činí 34 mil. Kč včetně DPH

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.