Stavba roku 2012 Olomouckého krajeDo pátého ročníku Stavby roku Olomouckého kraje, která probíhá jednou za dva roky, je možné nominovat architektonická díla až do 31. ledna roku 2013. V soutěži je možné přihlásit stavbu nebo projekt do 5 kategorií. Jedná se tyto kategorie: stavby určené k bydlení a rekreaci, stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor, stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, stavby technologické a pro průmysl a zemědělství a stavby v oblasti rekonstrukce a obnovy. Kategorie staveb občanské vybavenosti zatím vede v počtu nominací v letošním ročníku.

Cílem soutěže je prezentovat široké odborné i laické veřejnosti současné významné stavby a projekty. Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění kvalitních dodavatelských firem. Do soutěže Stavby roku Olomouckého kraje mohou být přihlášena stavební díla – novostavby i rekonstrukce – v níže uvedených kategoriích, zkolaudovaná nebo uvedená do užívání dle § 119 Stavebního zákona 183/2006 v době od 1.1.2011 do 31.12.2012. Stavba musí být zhotovena na území Olomouckého kraje.

 Záměrem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2011 až 2012. Cílem je podpořit architekty, stavební firmy a investory, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu kraje. Přihlášené práce budou vystaveny na veletrhu Stavotech v Olomouci. Na přípravě a realizaci soutěže hejtmanství tradičně spolupracuje s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a společností Omnis Olomouc, která celou akci organizačně a technicky zajišťuje.

 

Další články z IZDoprava.cz