Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dokončený úsek mezi Lovosicemi a Bílinkou na D 8 zprovozní ŘSD později!
(9:45) I přes značné problémy v investorské přípravě stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, si ŘSD ČR společně se zhotovitelem stavby D8 0805, SSŽ – MTS (vedoucí sdružení firma Eurovia a.s.) vytyčili obtížný cíl – zprovoznit dílčí dálniční úsek do konce roku 2011. Předpoklad nabytí právní moci posledního stavebního povolení do 31.8.2011 se však nenaplnil. Stavební povolení nabylo právní moci až 4.11.2011. Ve zbývajícím krátkém časovém úseku se pak již nepodařilo předpokládaný termín zprovoznění úseku v roce 2011 splnit.  Po diskuzích s dotčenými orgány státní správy a MD bylo nyní rozhodnuto zajistit dodatečné stavební povolení (oproti původně předpokládané změně stavebního povolení) na SO B202 most Vchynice. 

Uvedením dokončeného úseku mezi Lovosicemi a Bílinkou do předčasného užívání se napojení na silnici I/8 se vozidla vyhnou kruhovým objezdům a po dálnici dojedou až za obec Bílinka, kde bude D8 nově končit. Pro řidiče by otevření nového úseku mohlo znamenat, že se zmírní komplikace a kolony na silnici č. I/30 a č. I/15 v městě Lovosice. Definitivní vyřešení problému přetížených komunikací lze však očekávat až zprovozněním celého dálničního úseku D8 0805. ( Zdroj ŘSD)

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.