Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Czech Raildays 2008 – Dny kolejové techniky


0 0 votes
Hodnocení článku

Ve dnech 17. – 18.6. 2008 se v Ostravě uskuteční veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro provoz železniční a městské kolejové dopravy. V rámci doprovodném programu proběhnou také odborné semináře. FOTO z průběhu veletrhu v roce 2007 v článku.

Czech Raildays 2007 Czech Raildays 2007 - seminář

Nomenklatura veletrhu 2008

– železniční a kolejová vozidla

– kolejová vozidla pro městskou dopravu

– prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty

– kombinovaná doprava

– informační technologie a manipulační technika

 

 

Pozvánka pořadatele na letošní ročník

Czech Raildays 2008 

9. ročník veletrhu Czech Rraildays se ponese tentokrát především ve znamení doprovodných odborných akcí zaměřených na problematiku konstrukce kolejových vozidel, možnosti systémů lehké kolejové dopravy a otázky budoucnosti vysokorychlostní železniční dopravy v ČR  

 Ve dnech 17. – 19. června přivítá Ostrava již podeváté účastníky mezinárodního železničního veletrhu Czech Raildays. Čas do jeho zahájení se počítá prakticky na dny – pro organizátory toto období představuje pouze zdánlivě dostatečně dlouhý časový prostor. Jakkoliv se může zdát, že se jedná o pravidelný stereotyp, je dostatečně výmluvný už samotný fakt, že zcela přirozeným cílem je snaha posouvat kvalitativní úroveň veletrhu dopředu, ale také vytvářet podmínky pro co nejlepší prezentaci všem možným subjektům, jejichž činnost se dotýká kolejové dopravy v  celém jejím širokém spektru.   

Předchozí ročník nasadil, řečeno sportovní terminologií, laťku poměrně vysoko. A to jak v počtu návštěvníků, kterých bylo přes 6.000, tak i v počtu 135 prezentovaných firem. Tato čísla jsou sice líbivá, ale nejsou zdaleka vším – prvořadým ukazatelem je spokojenost vystavovatelů a jejich obchodních partnerů. Ruku v ruce s tím kráčí tradiční odborné semináře a také specifikum společenské úrovně veletrhu.  Počet přihlášených účastníků nevybočuje ze standardu nastaveného předchozími lety, ostatně jejich výčet můžete průběžně sledovat také ve statistice účastníků na webových stránkách veletrhu. Ale samotný veletrh není jen o počtu vystavovatelů, stupeň jeho úspěšnosti má celou řadu jiných určujících kritérií. Jedno je však již dnes jisté – tematicky zaměřená nomenklatura veletrhu přilákala další nové vystavovatele, kteří bezpochyby obohatí širokou nabídku výrobků a služeb. Samozřejmě nemohu opomenout fakt, že každý podobný veletrh činí nejviditelnějším především exponáty na kolejích. Ovšem abych nebyl neprávem nespravedlivý k desítkám firem rozmístěných po areálu s nabídkou celého širokého sortimentu výroků a služeb, mohu na tomto místě konstatovat alespoň tolik, že nikdo nepřijde zkrátka. A pokud se jedná o finální výrobce kolejových vozidel, mohou se návštěvníci těšit mimo jiné na expozice firem CZ-LOKO, LOSTR Louny, MOVO Plzeň, Pragoimex, Siemens, Škoda Transportation, ŽOS Trnava, ŽOS Vrútky a dalších. Pokud jde o exponáty na kolejích, dominantní zastoupení budou mít tentokrát osobní vozy. Co mě osobně těší především, je významné zastoupení slovenských firem. Ve stádiu finálních příprav je také doprovodná část, tvořená tentokrát netradičně hned třemi odbornými akcemi zaměřenými na integrovanou dopravu (17.9.), kolejová vozidla (17.9.) a na vysokorychlostní tratě (18.9.). Tyto akce bývají vesměs věnovány kolejovým vozidlům, infrastruktuře a interoperabilitě. Vzájemná provázanost uvedených oblastí je dnes natolik zásadní, že se jí dostává na Czech Raildays každoročně zasloužené pozornosti. Tematická oblast kolejových vozidel je v jejich výčtu zcela nepostradatelnou součástí. Letošní seminář nese již ve svém názvu „Koncepce a konstrukce moderních kolejových vozidel“ náznak určité změny, kterou je postavení nosných příspěvků nikoliv na oblast portfolia vozidel jednotlivých výrobců, ale především na oblast jejich komponentů a řídicích systémů. Důvod je zcela prozaický – jde o reakci na požadavky účastníků, kteří sice mají možnost se v běžné praxi setkat s jednotlivými typy vozidel, ovšem právě oblast „skrytých“ komponentů jim zůstává často utajena. Více naznačí prostý namátkový výčet přispěvatelů – VÚKV, Siemens, Wikov MGI, UniControls, VÚŽ, Škoda Vagonka a další. 

Odborný seminář „Systémy lehké kolejové dopravy“ pořádaný ve spolupráci s Českou asociací organizátorů veřejné dopravy řeší téma neméně důležité a to jsou možnosti vzájemného propojení systémů městské, příměstské a regionální dopravy v oblasti infrastruktury i vozidel v kontextu s legislativními podmínkami. Své příspěvky zde přednesou odborníci z ČR, Slovenska, Nizozemí a Německa.  

A konečně třetí doprovodná akce se bude sice týkat dopravy v ČR, ovšem s dopady na její vazbu na budoucnost spojení s okolními státy. Jedná se o konferenci „Vysokorychlostní železniční doprava v České republice“. Při ohlédnutí do nedávné minulosti nezbývá než konstatovat, že na téma vysokorychlostní dopravy se (nejen v rámci Czech Raildays) uskutečnil již nespočet akcí a bylo předneseno mnoho referátů doprovázených různými více či méně reálnými studiemi. V posledních letech se však tato otázka dostala do pozadí železničních koridorů. Cílem konference je proto v průběhu dvou samostatných moderátory řízených částí pojatých ve formě diskusních kulatých stolů definovat základní otázky samotné problematiky, potřebnosti a možnosti jejich realizace. Podrobnější informace o všech třech akcích získají zájemci na stánkách www.railvolution.net/czechraildays.  

Protože nepochybuji o tom, že se můžeme i letos těšit na mnohé zajímavé novinky, zvu všechny do Ostravy ve dnech 17. – 19. 6. 2008!

 Ing. Stanislav Zapletal manažer veletrhu Czech Raildays   

Pořadatel: M-Presse, s.r.o., České dráhy a.s., Správa železniční cesty s.o.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,15220 s | počet dotazů: 210 | paměť: 62335 KB. | 06.06.2023 - 04:41:34