Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Obliba jízdního kola dosáhla pomyslného stropu. Změnit to může nový pohled na mobilitu.
Nová cyklistická sezóna začíná, spolu s teplým počasím se silnice i stezky zaplní jízdními koly. Obliba jízdního kola je u nás na stejné úrovni jako v Německu, oproti našim sousedům ale chybí především podmínky pro cyklistiku ve městech. Češi vyznávají hlavně rekreační cykloturistiku, na cyklovýlety vyráží alespoň někdy 72 % lidí. Němci oproti tomu používají jízdní kolo především k dopravě (74 %), vyjížďky ve volném čase jsou méně časté (51 %). Investice do bezmotorové dopravy ze státního rozpočtu dosáhly 5 mld. Kč. Délka chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole u nás čítá celkem 3240 km, další tisíce kilometrů bezpečných cest vznikly ve městech v podobě jízdních pruhů pro cyklisty. Města a obce nebo jejich svazky mohou k jejich financování využít mimo jiné i zdrojů ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Od roku 2000 SFDI investoval více než 1,9 miliardy korun na výstavbu cyklistických stezek a jízdních pruhů pro cyklisty. Další 3 miliardy korun směřovaly na podporu projektů ke zvyšování bezpečnosti chodců a osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Letošní zájem o příspěvky na cyklostezky byl rekordní, požadavky několikrát přesahují objem prostředků vyhrazených pro letošní rok.

Do roku 2016 mohly o příspěvek ze státního rozpočtu na cyklostezky žádat pouze jednotlivé obce a města, případně jejich svazky. Od roku 2017 se možnost čerpání otevírá i pro kraje. „Předpokládáme zvýšený zájem krajů o propojování již existujících komunikací pro cyklisty do souvislejších úseků,“ říká ředitel SFDI Zbyněk Hořelica a doplňuje: „Projekty mohou být většího rozsahu, který přesahuje působnost jednotlivých měst a obcí. Rozšíření možností čerpání prostředků pro kraje je proto logickým krokem v podpoře cyklistické infrastruktury.“

Nový pohled na dopravu

Stále nevyužitý zůstává potenciál cyklodopravy ve městech. Cyklistika přitom patří mezi nákladově nejefektivnější druhy dopravy. Každá koruna investovaná do podpory cyklodopravy se vrací nejméně třikrát. Cyklisté pomáhají řešit problémy, se kterými se potýkají obyvatelé ve městech – hluk, smog, nedostatek pohybu a koneckonců i mezilidské vztahy. Zásadní kroky byly provedeny v posledních dvou letech. Podařilo se změnit zákon a vyhlášku i aktualizovat technické předpisy. „To je ale jen první krok. Zároveň je potřeba zapracovat na vytvoření podmínek pro rozvoj městské mobility. Na obcích a městech záleží, jestli tyto nové podmínky využijí naplno,“ říká Jaroslav Vymazal, předseda Asociace měst pro cyklisty. Asociace měst pro cyklisty proto připravuje v letošním roce setkání s odborníky i komunitami ve městech. Pro tento účel založilo sdružení také portál www.dobramesta.cz.

Záštitu převzalo Ministerstvo dopravy ČR, které připravuje vznik národní platformy Partnerství městská mobilita. „Téma se dotýká více resortů, v nejbližší době proto oslovíme především zástupce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj,“ říká náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Aktivity na národní úrovni navazují na stejnojmenný evropský projekt Partnerství městská mobilita (PUM). Ten koordinuje spolu s německým městem Karlsruhe Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a spolupracují na něm i výše uvedená ministerstva i Asociace měst pro cyklisty, které jsou členy poradního panelu.

„Chceme touto iniciativou reagovat na evropské trendy v městské mobilitě,“ vysvětluje Tomáš Čoček. Partnerství zahrnuje spolupráci veřejné správy, firem i místních komunit.

Zdroj: Asociace měst pro cyklisty

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.