Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Místo železniční tratě byla vybudována cyklostezka Ždánicko
Mikroregion Ždánicko otevírá ve čtvrtek 16.6.2016 v 15.0 hod. pro veřejnost poslední úsek stavby: „Cyklostezka Ždánicko“, která byla vybudována na zrušené železniční trati Uhřice – Ždánice. Další ze zrušených železničních tratí se tedy dočkala využití pro cykloturisty. Osobní doprava na trati skončila v roce 1998 přesně po 90 letech od zahájení provozu, o pět let později skončila i nákladní doprava a úsek z Uhřic do Ždánic byl úředně zrušen. V roce 2008 se rozhodlo o jeho fyzické likvidaci. Koleje byly vytrhané a nádražní budovy demolovány.

Cyklostezka vede katastry pěti obcí – Uhřice, Násedlovice, Želetice, Dražůvky a Ždánice. Začíná v prostoru nádraží v Uhřicích, kde vede podél tělesa železniční dráhy. Od drážního kilometru 16,750 ve směru od železniční stanice pokračuje stezka směrově v trase tělesa bývalé železniční trati směrem na Ždánice. Cyklostezka je po dokončení všech etap dlouhá 9 089 m. Prochází několika biokoridory a významnými krajinnými prvky, jako například Trkmanka a Lovčický potok. Komunikace byla navržena jako stezka pro chodce a cyklisty s živičným krytem. Volná šířka stezky v koruně je 3,6 m, vozovka má 3 m a štěrkové krajnice dosahují 0,3 – 0,4 m. Násypy drážního tělesa byly upraveny doplněním vrstvy štěrkopísku a recyklací podkladu za studena a následně pokládkou živičného krytu.

Sdružení obcí Mikroregion Ždánicko se rozhodlo zrušenou desetikilometrovou trat  využít pro stavbu cyklostezky a projekt byl vzhledem k finanční náročnosti rozdělen do tří etap. Jako první byl v roce 2014 budován dvouapůlkilometrový úsek ze Želetic do Dražůvek. Druhá etapa vedoucí z Želetic do Uhřic o délce tři a půl kilometru byla dokončena a otevřena pro veřejnost 15.října 2015.

Na výstavbě cyklostezky Ždánicko se podílí rovným dílem všechny členské obce Mikroregionu Ždánicko – Ždánice, Lovčice, Archlebov, Žarošice, Uhřice, Dambořice, Násedlovice, Želetice a  Dražůvky. Do roku 2015 všechny obce přispěly na výstavbu cyklostezky ze svých rozpočtů částkou 350 tisíc Kč a v roce 2016 ještě přibudou výdaje vy výši 150 tisíc Kč. Výstavba prvních dvou etap cyklostezky představovala objem finančních prostředků ve výši 31,9 mil. Kč. Z této částky se v dotacích podařilo získat na dotacích z rozpočtu SFDI částku 26,9 mil. Kč. Celkové náklady všech tří etap činí cca 51 mil. Kč včetně DPH.

Cyklostezku vybudovala  společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.