Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Nových Hradech začínají jezdit elektrokola v rámci projektu pro seniory
Po zhruba dvouměsíčním testovacím provozu odstartoval v úterý 6.10.2015 v Nových Hradech nový společný pilotní projekt Jihočeského kraje, Skupiny ČEZ, města Nové Hrady a Jihočeské centrály cestovního ruchu „Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně)“. Jeho cílem je zpřístupnění cykloturistiky starším či méně pohyblivým výletníkům.

Pilotní projekt zaměřený právě na aktivní seniory, tzn. věkovou skupinu 55+, byl zahájen v srpnu a jako místo jeho „rozjezdu“ byly vybrány Nové Hrady. Bylo totiž nutné mimo jiné odzkoušet funkčnost a spolehlivost jízdních kol s přídavným elektrickým pohonem v kopcovitém terénu, tedy především tak, kde by měl být pro méně pohyblivé cyklisty velkým pomocníkem. Navíc jde o turisticky velmi atraktivní destinaci s širokou nabídkou kvalitně značených cyklotras v čisté a nedotčené přírodě.

V novohradském infocentru je v současné době k dispozici šest elektrokol s dojezdem 120 kilometrů na jedno nabití akumulátoru. „Zájemce tak od nás snadno dojede například až do Třeboně a zpět. Vyrazit může bez obav po celých Novohradských horách i do sousedního Rakouska,“ poznamenal starosta. Celodenní zapůjčení elektrokola vyjde seniora (+55 let) a držitele průkazu ZTP na 99, ostatní na 199 korun. Součástí zapůjčeného elektrokola je plně vždy nabitá baterie, mapa s podrobným popisem tras, GPS navigace a zámek. Obsluha po navrácení kola na vyžádání zašle každému zájemci jako vzpomínku e-mailem záznam absolvované trasy z paměti GPS.

Prostor k rozšíření elektrokol nabízí nejen celé Novohradské hory, ale v podstatě celé jižní Čechy. Díky síti půjčoven by bylo možné pořádat i vícedenní výlety na delší vzdálenosti. Jejich účastníci by svá elektrokola nabili v cílové destinaci každé naplánované etapy a poté pokračovali dál.

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola v této souvislosti se zahájením připomněl, že pilotní fáze projektu „Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně)“, který odstartoval na Nonohradsku a postupně by se měl rozšiřovat i do dalších jihočeských měst a obcí, vyšla na celkem 400 tisíc korun a byla kompletně financována z příspěvku Skupiny ČEZ.

„Jižní Čechy jsou v tomto ohledu ideální destinací. Velké množství turisticky atraktivních cílů, historických městeček i pamětihodností, k tomu bohatá lidová kultura, zvyky a slavnosti, příroda, čisté životní prostředí, turistické trasy všech náročností, dobrá dopravní dostupnost, kvalitní ubytovací a stravovací zařízení a další služby. To vše mohou nabídnout. Zpřístupnění cykloturistiky seniorům je tak další přidanou hodnotou,“ dodal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Základní trasy projektu „Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně)“

Trasa 1: Pamětí Vitorazska podél hranic

Popis trasy: Trasa vede částí naučné cyklotrasy Pamětí Vitorazska podél česko-rakouského příhraničí. Na této trase můžete navštívit Skanzen ochrany státní hranice a železné opony, kde se seznámíte s vývojem ochrany státních hranic, a odtud pokračujete přes malebné rakouské vesničky až do hraničních měst Gmünd a České Velenice, které kdysi byly jedním městem. Odsud můžete pokračovat dále vyznačenou naučnou trasou jižním Třeboňskem nebo se vrátit zpět do Nových Hradů, tentokrát po české straně příhraničí. Délkaje cca 39 km (celá trasa Pamětí Vitorazska je 89 km)

Oblast: Nové Hrady – Pyhrabruck – Höhenberg – Unterlembach – Eichberg – Dietmans – Gmünd – České Velenice – Vyšné – Nakolice – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

 • Skanzen ochrany státní hranice a železné opony – skanzen je součástí Novohradského muzea a nachází se v těsné blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck. Expozice podává přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup ČR do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu hranic v období tzv. studené války.
 • Observatorium – Höhenberg
 • GaMu – Galerie a muzeum České Velenice – jednotlivé expozice muzea se zaměřují na historii železnice (zejména železniční tratě České Velenice- Praha), železničních dílen, vznik města a KD Besedy, trolejbusu, kina či školy. Návštěvníci mohou prohlédnout tematické výstavy věnované světu radioamatérů, přírody nebo letectví.

Občerstvení: Penzion Na Celnici, Nové Hrady 396 (hraniční přechod), tel.: 608 222 263, 608 092 546, www.penzionnacelnici.cz Pizzeria U Miklů, Husova 254, České Velenice, tel.: 607 801 457

Trasa 2: Stezkou Novohradských příhraničních rybníků na Jedlici

Popis trasy: Celá trasa vede územím, které bylo v nedávných dobách zcela nepřístupné. V první části můžete poznat novohradské příhraniční rybníky, které jsou příkladem nenarušené přírody nacházející se jen kousek od města Nové Hrady. Historie Zevlova rybníka a Zevlova mlýna je stará více než šest století. Od tohoto rybníka se napojíte na bývalou vojenskou signálku a dojedete do míst, kde se do padesátých let minulého století nalézala osada Jedlice. Délka: cca 17 km

Oblast: Nové Hrady – Zevlův mlýn (Městský mlýn) – Zevlův rybník – Kamenný rybník – Přesličkový rybník – Hejškův rybník – Veverský rybník – Jedlice – Vraní hnízdo – Veveří – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

 • Novohradské příhraniční rybníky (Zevlův rybník, Kamenný rybník, Přesličkový rybník, Hejškův rybník, Veverský rybník) – naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze.
 • zaniklá obec Jedlice
 • zaniklá obec Veveří

Občerstvení: Autocamp Veveří, Veveří u Nových Hradů 308, tel.: 605 551 369

Trasa 3: Za výhledem z Dobré Vody

Popis trasy: Trasa vede bývalým “zakázaným pásmem” okolo novohradských příhraničních rybníků přes zaniklé vesnice Veveří a Šejby k barokní perle Novohradských hor – ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě, odkud se můžete potěšit nádherným výhledem do celé Třeboňské pánve. Trasa dále pokračuje přes Horní Stropnici k vodní nádrži Humenice a ke gotické tvrzi Cuknštejn. Délka: cca 28 km

Oblast: Nové Hrady – hraniční přechod (Nové Hrady/Pyhrabruck) – Veverský rybník – Veveří – Šejby – Dobrá Voda – Horní Stropnice – Humenice – Cuknštejn – Světví – Údolí – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

 • Skanzen ochrany státní hranice a železné opony – skanzen je součástí Novohradského muzea a nachází se v těsné blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck. Expozice podává přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup ČR do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu hranic v období tzv. studené války.
 • Novohradské příhraniční rybníky (Kamenný rybník, Přesličkový rybník, Hejškův rybník, Veverský rybník) – naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou

chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze.

 • zaniklá obec Veveří
 • Dobrá Voda – poutní a dříve i lázeňské místo na úpatí Kraví hory. Dominantou je barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1708 – 1715, kde se pod hlavním schodištěm nachází trojdílná kaple s pramenem léčivé vody.
 • Sýpka – Muzeum Novohradska v Horní Stropnici – nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách.
 • Humenická přehrada – vodní nádrž na řece Stropnici slouží jako vodní elektrárna a je vhodným místem k rybaření.
 • Tvrz Cuknštejn – tvrz byla vystavěna v letech 1488 – 1491 vladykou Vilémem Pouzarem z Michnic si zachovala svůj původní pozdně gotický vzhled až do dnešní doby. V současnosti ji opravuje soukromý majitel a veřejnosti je přístupna pouze výjimečně.

Občerstvení: Penzion Na Celnici, Nové Hrady 396 (hraniční přechod), tel.: 608 222 263, 608 092 546 Autocamp Veveří, Veveří u Nových Hradů 308, tel.: 605 551 369, Restaurace U Martínků, Horní Stropnice 232, tel.: 386 327 222, 724 589 992, 420 733 332 044

Trasa 4: Rybníková trasa

Popis trasy: Trasa není fyzicky náročná a prochází krásnou rovinatou krajinou přes nejčetnější rybniční soustavu Novohradska a kolem největšího rybníka na Novohradsku se zastávkou na tvrzi Žumberk, kde můžete navštívit expozici věnovanou Rybářství a rybníkářství. Dalším zastavením může být Muzeum Novohradských hor v Horní Stropnici, Humenická přehrada nebo tvrz Cuknštejn. Délka: cca 28 km

Oblast: Nové Hrady – Štiptoň – Kapinos – Janovka – Žár – Žumberk – Božejov – Střeziměřice – Svébohy – Horní Stropnice – Humenice – Cuknštejn – Světví – Údolí – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

 • Rybniční soustava Janovka – skládá se z jednotlivých menších rybníků, které zakládal Štěpánek Netolický. Celá rybniční soustava je významným útočištěm vzácných druhů živočichů. Za zmínku stojí i rozsáhlá soustava alejí zbudovaná v 2. pol. 18. století rodem Buquoyů, jako součást velkých krajinářských úprav.
 • Žárský rybník – největší rybník na Novohradsku o rozloze 120 ha (délka hráze je 300 m, hloubka 3,5 m) je jedním z prvních historicky doložených rybníků v České republice. První písemná zmínka pochází z roku 1221.
 • Tvrz Žumberk – pozdně gotická tvrz byla vystavěna koncem 15. století. Nabízí stálou expozici lidového malovaného nábytku z jižních Čech a zajímavou výstavu o rybářství a rybníkářství na Novohradsku a ve Waldviertlu „Ryby a lidé“.
 • Sýpka – Muzeum Novohradska v Horní Stropnici – nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách
 • Humenická přehrada – vodní nádrž na řece Stropnici slouží jako vodní elektrárna a je vhodným místem k rybaření.
 • Tvrz Cuknštejn – tvrz byla vystavěna v letech 1488 – 1491 vladykou Vilémem Pouzarem z Michnic si zachovala svůj původní pozdně gotický vzhled až do dnešní doby. V současnosti ji opravuje soukromý majitel a veřejnosti je přístupna pouze výjimečně.

Občerstvení: Penzion Marie, Žumberk 24, tel.: 728 439 239, 606 441 378, www.zumberk.com

Trasa 5: Stezkou Pátera Bonfilia

Popis trasy: Trasa prochází zapomenutou krajinou s odkazem na významného člověka Pátera Bonfilia a seznamuje s osudem tehdejšího německého obyvatelstva a poválečným zánikem vesnic. Délka: cca 26 km

Oblast: Nové Hrady – Údolí (Jetzkobrunn) – Mýtiny – Vyhlídky – Horní Stropnice – Dlouhá Stropnice – Šejby – Jedlice – Veveří – Veverský rybník – Zevlův rybník – Zevlův mlýn (Městský mlýn) – Nové Hrady

Zajímavosti na trase:

 • Mýtiny – nejdůležitější památkou Mýtin je novorománská kaple z roku 1903, která má nezvyklou orientaci oltáře, není směrem na východ, ale na západ. Kaple se v posledních letech renovuje.
 • Sýpka – Muzeum Novohradska v Horní Stropnici – nová interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s životem v Novohradských horách
 • zaniklá obec Jedlice
 • zaniklá obec Veveří
 • Novohradské příhraniční rybníky (Kamenný, Přesličkový, Hejškův, Veverský a Zevlův) – naučná stezka, která seznamuje s krásou zapomenutých rybníků. Přesličkový a Hejškův rybník jsou chráněnou přírodní památkou, Kamenný rybník leží přímo na státní hranici, která prochází přes obrovský žulový kámen u jeho hráze. Zevlův rybník byl jediným přístupným rybníkem, ostatní se nacházely v tzv. hraničním pásmu.

Občerstvení: Autocamp Veveří, Veveří u Nových Hradů 308, tel.: 605 551 369

 

Kontakt na Infocentrum Nové Hrady http://www.kicnovehrady.cz/

V nových Hradech najdou turisté také hrad Nové Hrady http://www.hrad-novehrady.eu/ a možnost

ubytování ve Wellness hotel Rezidence http://www.rezidencenh.cz/cs/hotel.html

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.