Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

I cyklostezky potřebují stálou údržbu
​Své zkušenosti mají i v Karlovarském kraji, kde kraj coby vlastník zajišťuje údržbu 34 kilometrů páteřní Cyklostezky Ohře. Na správu sítě dalších cyklostezek v regionu každoročně přispívá. V letošním roce vydal na příspěvcích do rozvoje cyklistické infrastruktury 3, 8 milionu korun. Kraj v rámci cyklostezky Ohře v minulých letech nově vybudoval s přispěním evropských fondů 18 km cyklostezky s celkovými náklady necelých 164 milionů korun.  Z toho téměř 142 milionů pokryly evropské dotace.

Údržbou Cyklostezky Ohře kraj pověřil Krajskou správu a údržbu silnic. V letošním roce kraj převzal dalších 16 km cyklostezky mezi Sokolovem a Kynšperkem nad Ohří, kterou nechalo vybudovat Ministerstvo financí ČR. Náklady na stavbu byly čerpány z fondu na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Náklady na údržbu krajské cyklostezky Ohře, která zatím dosahovala asi 769 tisíc korun ročně, se budou v příštím roce muset opět navýšit.

O další úseky Cyklostezky Ohře, které nejsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, se starají města Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov nebo Loket, ale i obce Šemnice, Kyselka či Velichov. Kraj se snaží těmto obcím na údržbu cyklostezek přispívat. Slouží k tomu krajský dotační program na rozvoj cyklistické infrastruktury. Získané peníze se dají využít nejen na výstavbu nových úseků, ale i na údržbu nebo nové značení. V letošním roce poskytl kraj celkem 3, 8 milionu korun pro 20 žadatelů. Jedním z žadatelů bylo například město Boží Dar, které obdrželo 200 tisíc korun na projektovou dokumentaci cyklotrasy města Boží Dar, úsek Kaffenberská – Myslivny.

Více informací o cyklostezce Ohře najdou zájemci na stránce http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/Cyklostezka_ohre.aspx

Zdroj: KK

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.