Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Středočeský kraj plánuje cyklostezku pro vozíčkáře
Na jednání rady Středočeského kraje v pondělí 18.3.2013  projednali radní stavbu „Cyklostezky vozíčkářům přátelská, Trasa Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov“. Plánovaná cyklostezka, jejímž investorem je kraj, propojí město Trhový Štěpánov a obec Tehov s Rehabilitačním ústavem Kladruby.

Nová cyklostezka bude převážně vedena po polní nebo lesní cestě a na její trase je plánováno na několika místech osazení laviček, map a informačních tabulí speciálně uzpůsobených tak, aby informace byly snadno viditelné také pro uživatele na handbikách či invalidních vozících. V současné době však dochází v rámci této akce ke změně stavebníka z města Trhový Štěpánov na Středočeský kraj, a proto Středočeský kraj, jako předkladatel projektové žádosti do ROP NUTS 2 SČ, musí v rámci dotační žádosti doložit zajištění vztahů k dotčeným pozemkům, a to na dobu 5 let od ukončení realizace projektu. Rada kraje proto na svém zasedání schválila majetkoprávní vyřešení vztahů k pozemkům dotčeným touto stavbou. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a v druhé polovině roku by mohlo dojít k zahájení stavby.

Předpokládané celkové náklady na tuto stavbu jsou odhadem 22,1 mil. Kč, z toho kraj zaplatí 3,3 miliónů a dalších 18,8 miliónů bude hrazeno z peněz EU.

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.