Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Na Cyklostezce Ohře byl proveden první monitoring návštěvnosti
Cyklostezka byla monitorována po dobu jednoho měsíce v období 26. 7. – 25. 8. 2013 na dvou lokalitách. První z nich byla lokalita Nebanice, kde byl sčítač osazen na mostek přes potok Sázek. Provedené kalibračního sčítání v lokalitě ukázalo, že zaznamenaná data odpovídají pohybu uživatelů v lokalitě a není třeba je dále upravovat. Celkem stezku v lokalitě Nebanice za sledované období využilo 8 825 uživatelů. Druhým místem monitoringu byla atraktivní přírodní lokalita Svatošských skal. Celková data zkreslila volba umístění sčítače, který v dotčené době zaznamenával i vícečetný pohyb jednotlivých uživatelů v lokalitě. Zaznamenaná data byla proto upravena korekčním koeficientem, získaným při srovnání dat ze sčítače a z provedeného kalibračního sčítání v lokalitě tak, aby více odpovídala reálnému provozu v místě. Vzhledem k charakteru lokality, blízkosti turistického a výletního zázemí v přilehlé restauraci Jan Svatoš a samotných Karlových Varů provoz značně vysoký. Za monitorované období bylo ve Svatošských skalách zaznamenáno 25 530 uživatelů.

Sčítání uživatelů stezky bylo provedeno pomocí automatického přístroje Eco-Counter. Přístroj zaznamenával všechny účastníky stezky na principu tepelné rozdílnosti od okolního prostředí. Měření nerozlišuje chodce od cyklistů nebo bruslařů.

Monitoring návštěvnosti realizovaný na uvedených dvou místech v Karlovarském kraji vykazuje základní údaje, které by bylo vhodné doplnit a především upřesnit. Návštěvnost místa ve Svatošských skalách může mít výrazně lokální význam. Pro důkladnější zmapování provozu na cyklostezce by bylo vhodné rozšířit počet mapovaných míst v několika úsecích a číselné údaje získané pomocí automatického přístroje doplnit o údaje získané dotazníkem.

 Cyklostezka Ohře je jednou z nejvýznamnějších stezek v ČR, po její části je trasovaná také mezinárodní dálková cyklotrasa EuroVelo 4 (Central Europe Route), a tak je předpoklad, že provoz na ní bude ještě více stoupat. Karlovarský kraj proto dlouhodobě investuje do jejího rozvoje na svém území a díky tomu je zde již téměř hotova. Také na území Ústeckého kraje je Cyklostezka Ohře vnímána jako jedna z páteřních stezek a má tedy značnou prioritu mimo jiné i proto, že je jedním z hlavních produktů navazujících na mezinárodní Labskou stezku.

 

Další články z IZDoprava.cz

 • I cyklostezky potřebují stálou údržbu6. prosince 2015 I cyklostezky potřebují stálou údržbu ​Své zkušenosti mají i v Karlovarském kraji, kde kraj coby vlastník zajišťuje údržbu 34 kilometrů páteřní Cyklostezky Ohře. Na správu sítě dalších cyklostezek v regionu každoročně […]
 • Výsledky sčítání cyklistů na cyklostezkách v Ústeckém kraji 9. října 2014 Výsledky sčítání cyklistů na cyklostezkách v Ústeckém kraji Ústecký kraj zakoupil automatické sčítače, které monitorují a shromažďují data o počtu uživatelů cyklostezek. Pohyb po cyklostezkách monitoruje od jara 2013, kdy byly nainstalovány první […]
 • Nová cyklostezka vede z Chebu, přes Hradiště do Jindřichova a dále do Chocovic19. května 2014 Nová cyklostezka vede z Chebu, přes Hradiště do Jindřichova a dále do Chocovic V pátek 16.5.2014 byl v Chebu slavnostně zahájen provoz na nedávno dokončeném úseku páteřní krajské cyklostezky podél řeky Ohře, který vede od chebského sídliště Zlatý vrch do Chocovic. […]
 • I cyklostezky potřebují údržbu8. září 2014 I cyklostezky potřebují údržbu Na stavby nových cyklostezek se vynakládají značné peníze a často se jedná o finance poskytované z evropských dotací. Cyklisté si mohou vybírat z nově otevřených tras i v letošním roce. […]
 • Na Vysočině probíhá monitoring cyklistů a pěších27. listopadu 2017 Na Vysočině probíhá monitoring cyklistů a pěších Od srpna letošního roku se rozšířil počet automatických sčítačů na cyklotrasách a cyklostezkách v Kraji Vysočina o další čtyři, takže nyní je v regionu už osm monitorovaných lokalit. Nově […]
 • Růžová kola budou mít virtuální stojany25. listopadu 2015 Růžová kola budou mít virtuální stojany Náměstek primátorky Petr Dolínek dal pro rok 2016 záštitu komunitnímu bikesharingu Rekola. Ten v letošním roce využívalo více než 2 000 lidí, z toho jen v Praze přes 1 600. V příštím roce […]
 • V Litoměřicích postaví další biketower14. února 2017 V Litoměřicích postaví další biketower V dubnu začne v Litoměřicích výstavba parkovací věže biketower pro více než stovku kol. Jedenáct metrů vysoká, prosklená stavba se samoobslužným systémem bude postavena v těsném sousedství […]
 • V Kopřivnici je předána cyklistům do užívání část nové cyklostezky11. října 2013 V Kopřivnici je předána cyklistům do užívání část nové cyklostezky Od pátku  11. října 2013 mohou cyklisté jezdit po novém úseku cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“, který propojuje kopřivnické místní části Lubinu a Vlčovice. Cyklostezka umožňuje jízdu mimo […]
 • Cestujeme s jízdním kolem po Praze2. dubna 2014 Cestujeme s jízdním kolem po Praze Spolu ze zahájením turistické sezóny rozšiřuje ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy od 1. dubna 2014 zkušebně přepravu jízdních kol v tramvajích také v období ranní špičky a dopoledního […]
 • V Praze se uskuteční Bike Festival22. května 2013 V Praze se uskuteční Bike Festival Na nejpopulárnější pražské cyklostezce, ve Freestyle Parku Modřany se ve dnech15. - 16. 6. 2013 uskuteční Bike Festival, který pořádá Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.