Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech se otevře veřejnosti po prázdninách

Nový areál je umístěn v městské části Tuhnice, nedaleko KV Arény. Centrum zdraví a bezpečí je projektem realizovaným v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v Regionálním operačním programu Severozápad. Bezbariérový areál tvoří vybavení pro výuku dětí i dospělých. Na jednu centrální budovu se zázemím pro teoretickou výuku navazuje malé městečko s nemocnicí, policejní služebnou, hasičskou zbrojnicí, rodinným domkem a stanicí IZS pro nácvik požárů, úrazů i dalších mimořádných případů. Venkovní plochy pak umožní výcvik malých řidičů na dopravním hřišti, poznávání nebezpečných rostlin na „jedové zahradě“ a další výuku v prostoru malého lesíku, travnatých ploch nebo u jezírka.

Cílem celého projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva.

Zhotovitelem stavby je Eurovia CS, a.s., která realizovala stavbu od srpna loňského do května letošního roku. Náklady na vybudování činí 53,4 mil. Kč včetně DPH, 85 % uznatelných nákladů bylo hrazeno z prostředků Evropské unie a 15 % z vlastních zdrojů města.

Provozovatelem centra bude na základě výběrového řízení Asociace Záchranný kruh, která má areál ve výpůjčce (na dobu určitou do 31. 12. 2020). Záchrannému kruhu bude poskytnuta dotace na úhradu provozních nákladů ve výši 3,1 mil. Kč na rok. Pro rok 2015 činí provozní dotace 1,55 mil. Kč.

Více o Asociaci Záchranný kruh najdou zájemci na stránkách http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,19770 s | počet dotazů: 171 | paměť: 50304 KB. | 27.09.2021 - 15:35:12
X