Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Brněnské hlavní nádraží čekají náročné opravy


Správa železniční dopravní cesty(SŽDC) zahájí 3. června další etapu nezbytných oprav na druhém nejvytíženějším nádraží v České republice, omezení pro vlakovou dopravu potrvá do 10. září 2017. Omezení se bude týkat provozu mezi Hlavním nádražím a Židenicemi. Na letošní opravy tzv. Pražského viaduktu, 4. nástupiště a příslušných kolejí navážou příští rok opravy výhybek ve stanici a mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. Největší zatěžkávací zkouškou bude klíčová modernizace zabezpečovacího zařízení v roce 2019, která se neobejde bez ročního omezení dopravy.

Oprava tzv. Pražského viaduktu

„Samotné práce na viaduktu zahájíme ihned první den výluky, tedy 3. června. Most není v dobrém technickém stavu a opravu již nemůžeme odkládat. Musím zdůraznit, že cílem oprav není zlepšení jeho parametrů, ale prodloužení životnosti,“ vysvětluje ředitel Konečný. V první etapě v roce 2016 proběhlo statické zajištění mostu, letos následuje demontáž trakčního vedení, odstranění kabelů, návěstidla a nutné zprovoznění provizorní kabelové trasy. Odstraní se koleje a štěrk, a to až po úroveň stávající izolace. Zároveň se demontuje zábradlí, římsy a části čelní stěny. Po nutné sanaci horní části odkrytých kleneb se položí podkladový beton s vodotěsnou izolací a zpět se zasype štěrkem. Pak již bude možné položit koleje a začít s montáží trakčního vedení a položením nových kabelových tras. Celkové náklady na opravu mostu přes Křenovou ulici činí 55 milionů korun.

Oprava čtvrtého nástupiště na hlavním nádraží

V rámci úprav dojde ke kompletnímu zbourání nástupní hrany, postaví se zcela nová. Hrana nástupiště bude vzhledem k oblouku s malým poloměrem ve výšce 300 mm a ve vzdálenosti 1650–1725 mm od osy koleje. Na nástupišti nahradí stávající asfaltobetonový povrch betonová dlažba s vodicí linií a dalšími signálními a varovnými pásy pro nevidomé spoluobčany. Zachován zůstane vzhled přístřešku. Ocelové a litinové konstrukce se demontují, vyhovující části se upraví, ostatní nahradí repliky. Nově opravené nástupiště doplní nový orientační i elektronický informační systém, osvětlení, staniční rozhlas či mobiliář.

Oprava kolejí mezi brněnským hlavním nádražím a Židenicemi

Mezi 19. červencem a 10. zářím proběhne také výměna pražců a kolejnic dvou kolejí mezi hlavním nádražím a odbočkou Židenice. Součástí bude i čištění štěrkového lože, zaštěrkování, směrové a výškové úpravy koleje či svaření kolejnic do bezstykové koleje. Během listopadu letošního roku proběhne následné podbití kolejí. Celkové náklady činí 35 milionů korun.

Nejnáročnější opravy čekají hlavní nádraží v Brně v letech 2018 a 2019, vyžádají si téměř 2, 5 miliardy korun

Investičně nejnáročnější je bezesporu kompletní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení a jeho budoucí ovládání z jednotného obslužného pracoviště, tzv. JOP. Vzhledem k tomu, že stávající staniční zabezpečovací zařízení bude během realizace stále funkční, musí se nové umístit do postavené technologické budovy. Vedle zabezpečení se bude také řešit rekonstrukce napájení, kolejí a výhybek na břeclavském zhlaví, úpravy kolejiště ve stanici i na přilehlých úsecích. Aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele projektu stavby. Celkové investiční náklady se očekávají ve výši přibližně 1, 785 miliardy korun. Samotnou realizaci očekává správce infrastruktury od jara příštího roku do prosince 2019. Přičemž se očekává výluka v průběhu celého roku 2019.

Ve stejném termínu proběhnou i rekonstrukce mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. V případě těchto dvou investic za 443 milionů korun probíhá zpracování projektu stavby. Další významnou akcí bude rekonstrukce výhybek na středním zhlaví brněnské železniční stanice. Vymění se celkem 21 výhybek, modernizací projde i železniční spodek, částečně i svršek či trakční vedení. Odhad nákladů je cca 331 milionů korun.

Zdroj: SZDC

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,42588 s | počet dotazů: 200 | paměť: 104304 KB. | 02.12.2022 - 17:53:32