Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nové technické normy platné od dubna 2013
Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví(UNMZ) zveřejnil na svých stránkách a ve Věštníku  ÚNMZ (03/13)  seznam nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Vybíráme ze seznamu ty, které mají vztah k dopravnímu stavitelství. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 17653 (05 1136)
kat.č. 92466
Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška krutem odporových bodových svarů; (idt ISO 17653:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17653 (05 1136) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška krutem odporových bodových svarů; Vydání: Únor 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 21952 (05 5313)
kat.č. 92465
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy – Klasifikace; (idt ISO 21952:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21952 (05 5313) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vydání: Červenec 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 16834 (05 5315)
kat.č. 92469
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; (idt ISO 16834:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16834 (05 5315) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vydání: Srpen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15273-1 (28 0340)
kat.č. 89522
Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 1: Obecně – Společná pravidla pro infrastrukturu a vozidla
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15273-1 (28 0340) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 1: Všeobecně – Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15273-3 (28 0340)
kat.č. 89521
Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 3: Průjezdné průřezy tratí
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15273-3 (28 0340) Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – Část 3: Průjezdné průřezy tratí; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 12108 (42 0391)
kat.č. 92104
Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda růstu únavové trhliny;
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-4 (67 3057)
kat.č. 92495
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání; (idt ISO 9117-4:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-5 (67 3057)
kat.č. 92496
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda; (idt ISO 9117-5:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-6 (67 3057)
kat.č. 92497
Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku; (idt ISO 9117-6:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3678 (67 3056) Nátěrové hmoty – Zkouška zasychání do stavu bez otisku; Vydání: Září 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 934-3+A1 (72 2326)
kat.č. 92533
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Vydání: Březen 2013
S účinností od 2013-10-01 se zrušuje ČSN EN 934-3 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; Vydání: Duben 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15732 (72 7238)
kat.č. 92513
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách – Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN ISO 10776 (80 6119)
kat.č. 92530
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení; (idt ISO 10776:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10772 (80 6130)
kat.č. 92503
Geotextilie – Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody; (idt ISO 10772:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 934-3 (72 2326)
kat.č. 92541
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Vydání: Duben 2010
Změna Z1
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

 

Další články z IZDoprava.cz

 • Nové technické normy7. září 2016 Nové technické normy Technická norma je vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Norma stanovuje základní požadavky na kvalitu a […]
 • Ministertsvo dopravy ČR spustilo elektronický obchod učebnic dopravní výchovy9. prosince 2013 Ministertsvo dopravy ČR spustilo elektronický obchod učebnic dopravní výchovy Ministerstvo dopravy (MD) prostřednictvím oddělení BESIP připravilo pro zabezpečení výuky dopravní výchovy ucelenou řadu výukových materiálů pro 1. stupeň základních škol. V uplynulých […]
 • Autoškola  předpisy pro provoz silničních vozidel platné od 1. 3. 200227. června 2003 Autoškola předpisy pro provoz silničních vozidel platné od 1. 3. 2002 autor: Prorok PavelKniha je určena nejen pro žáky autoškol, kteří se díky ní mohou snadno zorientovat v problematice silničního provozu, dopravních značek, v podmínkách vydávání […]
 • Autoškola + testové otázky27. června 2003 Autoškola + testové otázky rozsah: 311+99 stranPublikace obsahuje pravidla provozu na pozemních komunikacích podle nových zákonných úprav s účinností od 1. ledna 2001. Dále zde naleznete informace o konstrukci a […]
 • Inteligentní dopravní systémy27. června 2003 Inteligentní dopravní systémy Autoři: Přibyl Pavel, Svítek Miroslav Stručný obsah Kategorizace a architektura dopravní telematiky Telematické systémy ve městech Městská hromadná doprava Doprava v […]
 • Silnice přes Brtnici je uzavřená15. května 2017 Silnice přes Brtnici je uzavřená Plánovaná modernizace silnice II/405 v úseku průtah Brtnicí zcela uzavřela tuto část spojnice Jihlava – Třebíč už od pondělí 15. Května 2017. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede z […]
 • Dopravní opatření související s běžeckým závodem Birell Grand Prix Praha19. srpna 2015 Dopravní opatření související s běžeckým závodem Birell Grand Prix Praha V sobotu 5. září 2015 se v centru Prahy poběží závody, které si vyžádají opět dopravní omezení.  Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 17:30 budou […]
 • Autoškola – pravidla, testy, značky27. června 2003 Autoškola – pravidla, testy, značky autor: Weigel OndřejPublikace obsahuje kompletní sadu originálních testů pro autoškoly včetně odpovědí. Nechybí nové dopravní značky s vysvětlením , zdravotnická příprava s názornými […]
 • Dopravní značky evropských zemí27. června 2003 Dopravní značky evropských zemí autor: Machačka IvoKniha sestává ze dvou částí - "Často používané dopravní značky v Evropě" a "Specifické značky jednotlivých zemí". Naleznete zde vyobrazení a popisy celkem 900 […]
 • Oprava výtahu komplikuje přístup do stanice Lužiny na pražského  metra24. října 2017 Oprava výtahu komplikuje přístup do stanice Lužiny na pražského  metra Dopravní podnik hlavního města Prahy upozorňuje cestující, že z důvodu plánované opravy osobního výtahu mezi nástupištěm a uliční úrovní (odstranění provozních rizik dle normy ČSN EN […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.