Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Praze 7 bude platit Zóna 30
Vedení městské části Praha bude realizovat v oblasti Holešovic a Letné opatření ke zklidnění dopravy na místních komunikacích. Připravuje zavedení Zóny 30, od které si slibuje zvýšení bezpečnosti, komfortu a pohodlí  pro místní obyvatele.

Zóna 30 je ohraničená oblast obce nebo města, jejíž začátek je označen dopravní značkou č. IP 25a Zóna s dopravním omezením a konec je označen dopravní značkou č. IP 25b Konec Zóny s dopravním omezením. Zónu tvoří soubor zpravidla obslužných komunikací s převahou pobytové funkce. V celé Zóně 30 smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h, chodci a hrající si děti musí používat chodník, členění prostoru na vozovku a chodník je zachováno.

První krok – vyznačení snížení rychlosti na vedlejších komunikacích (tzv. „Zóna 30“) bude realizován již na přelomu prosince 2016 a ledna 2017. V první fázi na Letné dojde k instalaci zónových svislých dopravních značek typu IZ 8. Následně budou dle možností TSK a klimatických podmínek realizována další opatření, související se zavedením zóny.  Zóna bude vyznačena pomocí levných a rychlých úprav – vodorovná a svislá značení u vjezdu a výjezdu ze zóny.

Bezpečnost provozu v zóně budou na vybraných místech zvyšovat žluté montované polštáře a optické psychologické brzdy (vodorovně vyznačené pruhy na vozovce kolmé ke směru jízdy vozidel)

Bezpečnost přechodů pro chodce podpoří úpravy zajišťující dodržování zákonného požadavku neparkovat 5m před přechody (místy může být realizováno za pomoci pružných antiparkovacích sloupků)

Zdroj: Praha 7

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.