Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Projekt Bezpečné přechody v kraji Vysočina
V rámci projektu dostane 30 vybraných přechodů v kraji Vysočina na komunikacích I. až III. třídy plastický postřik, který povede k řidiče k výraznému snížení rychlosti. ( foto v článku)Aplikovaný plastický nástřik využívá grafické metody, jejíchž podstatou je optický klam. Přechod se speciálním nástřikem se z určité vzdálenosti jeví jako vyvýšený přechod a řidič reaguje snížením rychlosti.  V současné době probíhá ve spolupráci s Policií ČR výběr přechodů – přednostně v okolí škol a zdravotnických zařízení. Zvýrazněné přechody by měly přispět k větší bezpečnosti chodců.

Přechod s aplikovaným plastickým nástřikem

Projekt bude podpořen finančně částkou 750 tisíc korun z Programu prevence kriminality MV ČR a kraj přidá dalších 10 procent své spoluúčasti.

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.