Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Bezbariérové prostředí – úvod
Naše nová sekce „Bezbariérové prostředí“ přináší informace , které mohou být zajímavé nejen pro běžného čtenáře našeho magazínu, ale mohou je uvítat i zastupitele obcí a pracovníci stavebních odborů, kteří zvažují o úpravách místních komunikací i úpravách budov. Sekce je připravována ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR.

Základní principy úprav staveb pro nevidomé a slabozraké

UŽÍVÁNÍ A PŘÍSTUPNOST STAVEB PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ MÁ ZÁKLAD V ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍHO POČTU JEDNOZNAČNÝCH HMATOVÝCH INFORMACÍ A TAM, KDE NENÍ MOŽNÉ ZAJISTIT HMATOVÉ INFORMACE ANEBO SITUACE JE PROMĚNNÁ, I INFORMACÍ AKUSTICKÝCH, PRO SLABOZRAKÉ MUSÍ BÝT VE STAVBÁCH ZAJIŠTĚN BAREVNÝ KONTRAST NĚKTERÝCH PRVKŮ A ČÁSTÍ. V ŘEŠENÍ ÚPRAV STAVEB PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ NEJPRVE PROVÉST VÝBĚR ZÁKLADNÍCH SITAUCÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT VYŘEŠENY, HMATOVĚ A PŘÍPADNĚ I AKUSTICKY VYZNAČENY.  

Přirozené vodicí linie podél domů, obrubníku trávníku a vkládáním umělých prvků tam, kde jsou tyto linie přerušeny. Hmatové vyznačení nebezpečných a nepřístupných míst (např. místa vstupu do vozovky, hrany nástupišť některých druhů dopravy, začátek obytné zóny, místa s nebezpečím pádu).

Hmatové (výběrové) vyznačení orientačně důležitých míst (například místa a směry přecházení vozovky, místa nástupu do vozidel veřejné dopravy, směr přístup na zastávky veřejné dopravy, výjimečně – na železničních nástupištích – i místa schodišť, výtahů a přístřešků). Místa přístupu do podchodů, na železniční nástupiště a k  základnímu dopravnímu systému a jeho stavbám (autobusová a vlaková nádraží, metro apod.) se vyznačují především akusticky.Akusticky se také vyznačují proměnné situace (například chodecká signalizace na přechodech přes vozovku apod.) včetně identifikace vozidel veřejné dopravy  

HMATOVÁ I AKUSTICKÁ OPATŘENÍ VE STAVBÁCH MUSÍ VŽDY VYCHÁZET ZE ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ SAMOSTATNÉHO A BEZPEČNÉHO POHYBU A ORIENTACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH A MUSÍ POUŽÍVAT POUZE SCHVÁLENÉ PRVKY, POSTUPY A VÝROBKY (VIZ PŘEDPISY, VZOROVÉ LISTY, STANDARDY A NORMY)


Základní předpisy, vzorové listy, standardy a normy řešící stavby a jejich přístupnost a užívání nevidomými a slabozrakými jsou následující: vyhláška 369/2001 Sb., technický standard ČKAIT, DOS T, řada 5, č 11. vzorový list ČD Ž8.7, technické návody TZÚS Plzeň TN 12.03.04 až 06, ČSN 736380.

Další články z IZDoprava.cz

  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpoří výstavbu a modernizace přestupních terminálů4. května 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpoří výstavbu a modernizace přestupních terminálů Jedná se o druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a […]
  • Jak na výtluky – to je aktuální téma každé zimy!26. ledna 2011 Jak na výtluky – to je aktuální téma každé zimy! Tento článek věnujeme osvětlení příčin a vzniku výtluků na vozovce. Většinou se o výtlucích hovoří v  souvislosti se škodami po zimě. Zima každopádně odhalí problémová místa na povrchu […]
  • Městská část Praha 5 urguje projednání regulovaného parkování na Magistrátu hl.m. Prahy20. prosince 2013 Městská část Praha 5 urguje projednání regulovaného parkování na Magistrátu hl.m. Prahy Rada městské části Praha 5 na svém jednání 17.12.2013 vyzvala Magistrát hlavního města Prahy k neprodlenému projednání a schválení návrhu regulace parkování v Praze 5, který městská část […]
  • Májový cyklovýlet do Brd28. dubna 2017 Májový cyklovýlet do Brd Na první komentovaný cyklovýlet s průvodcem zve cyklistickou veřejnost Destinační agentura Brdy ve spolupráci s cyklistickým portálem plzenskonakole.cz. Na pohodový výlet, který představí […]
  • Příklady navrhování úprav komunikací.7. prosince 2004 Příklady navrhování úprav komunikací. Užívání varovných pásů pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob. Úpravy obrubníků, cyklistické stezky a zastávky MHD. Připraveno ve spolupráci se sjednocenou […]
  • Oficiálním dopravcem na Floru Olomouc jsou České dráhy15. srpna 2010 Oficiálním dopravcem na Floru Olomouc jsou České dráhy Ve dnech 19. – 22.srpna 2010 se na Výstavišti Flora Olomouc uskuteční  největší akce věnovaná květinám a zahradnictví. České dráhy jsou oficiálním dopravcem a nabízejí slevu v jízdném. Na […]
  • Prahu čekají změny v MHD18. června 2012 Prahu čekají změny v MHD Ve čtvrtek 14.6.2012 byl zástupcům jednotlivých městských částí představen návrh celosíťové optimalizace linek povrchové veřejné dopravy, jejímž cílem je vznik tzv. sítě metropolitních […]
  • Připravuje se modernizace železniční trati z Prahy do Kladna9. listopadu 2007 Připravuje se modernizace železniční trati z Prahy do Kladna Modernizací železničního spojení mezi Kladnem, pražským letištěm a centrem Prahy by měla zlepšit dopravní spojení lidí dojíždějících každý den do práce a současně propojit železničním […]
  • Z ulic zmizí nádoby na tříděný odpad14. července 2009 Z ulic zmizí nádoby na tříděný odpad V historickém centru města Písek je již vybráno celkem 6 lokalit, kde budou umístěny podzemní kontejnery na tříděný odpad. S podzemními kontejnery      mají již několik let zkušenosti […]
  • Jaký povrch budou mít ulice a chodníky v centru Prahy?28. července 2015 Jaký povrch budou mít ulice a chodníky v centru Prahy? Odbory magistrátu hlavního města Prahy a organizace, které se zabývají správou komunikací, budou muset od příštího ruku respektovat Koncepci živičných a dlážděných povrchů v Pražské […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.