Zaujalo nás rekonstruované náměstí v Dobřanech!Od 23.4.2010 uživají obyvatelé i návštěvníci Dobřan nově zrekonstruované náměstí. Podařilo se mi navštívit Dobřany po necelém  roce od slavnostního otevření a chci úpravu představit našim čtenářům. (FOTO)

Rekonstrukce probíhala od 11/2008 do 3/2010 a stavbu se podařilo realizovat o dva měsíce dříve, než byl předpokládaný termín dokončení. Stavba byla realizována ve dvou etapách. V první etapě byly vyměněny a doplněny inženýrské sítě a v rámci druhé etapy došlo k položení dlažby na náměstí a vnějších částech přilehlých komunikací, vybudována nová kašna a osazeny prvky městského mobiliáře.

Na dlažbu byla použita přírodní žula v barevných odstínech ve čtvercích. Nově byly osazeno 18 sloupů veřejného osvětlení. které svým tvarem odpovídá historickému charakteru budovám na náměstí. Nově byly osazeny stromy a keře. Některé prvky a vybavení byly nově vybudovány s ohledem na praktické využití náměstí. Plocha má slavnostní osvětlení, kotvení pro vánoční strom, plakátovací stojany, sloupky pro napojení na elektrickou energii a kotvení pro mobilní stany. Takové vybavení umožňuje pořádání kulturních a společenských akcí i trhy. Samozřejmým vybavením náměstí jsou lavičky(35), stojany pro kola( 12), odpadkové koše a osvětlené informační tabule(3).

Veškerý mobiliář je stejně barevně laděný a tvarem odpovídají lampám veřejného osvětlení. Rekonstrukce náměstí umožnila vybudovat novou kašnu, která je ozdobena nerezovou plastikou s názvem“ Pocta baroku“ od  sochaře Václava Fialy.

Dopravní systém usměrňuje nové dopravní značky. Komunikace vedoucí kolem náměstí je značena jako jednosměrka stejně jako většina přilehlých ulic. Nové náměstí je nově hlídáno kamerovým systémem určeným i pro noční provoz. Kamerový systém byl hrazen z prostředků města.

Rekonstrukce dobřanského náměstí  o ploše  0,67 hektaru  a část přilehlých chodníků a komunikací  byla realizována díky finančním prostředkům  ROP NUTS II Jihozápad ve výši 38 milionů a necelých 12 milionů na rekonstrukci dalo město Dobřany.

Co mě zaujalo? Po první zimě vypadala vydlážděná plocha náměstí a chodníků  celistvým žulovým dojmem. V místech přecházení jsou realizovány bezbariérové úpravy, stejně tak u některých vchodů do obchodů a úřadů. Náměstí výrazně dominuje kostel, kolem kterého několik samostatných ploch a zákoutí.

Zeleně jsem však čekala více. Nemohu si pomoci, ale na náměstí je příliš mnoho žulové dlažby. Povrch  působí jednolitě, ale právě vzhledem k velikosti plochy náměstí bych čekala víc zeleně. Jedním z prvků, které jsem věnovala pozornost, byla „zazimovaná“ kašna s uměleckou plastikou. Váhám, proč volil autor plastiku svým charakterem robusní, s nízko položeným těžištěm a jednoduchým tvarem. Připomíná mi baroko jen jako stručný symbol. Kašny však v minulosti i v současné době oživují veřejný prostor, dávají mu dynamiku a tomu by měla odpovídat řešení kašny i plastiky. I moderně pojatá kašna v historickém centru města může obsahovat zajímavé a hravé prvky.

Co se týká dopravního řešení, tak odpovídá současnému pojetí živého náměstí. Parkoviště na náměstí v centru města patří a zadlážděná plocha umožňuje i variabilní řešení parkování v případě potřeby.

Dlážděné retardéry při vjezdech a výjezdech z náměstí neumožňují rychlou jízdu vozidel a chodci mají možnost chodníky i velký prostor náměstí. Nepochopila jsem smysl vyznačeného středu na křížení obvodové komunikace s boční ulicí, která je vyznačena jako  jednosměrná směrem   na komunikaci obvodovou. ( viz série foto).

Celkově je potřeba Dobřany pochválit. Náměstí působí velmi pěkným celkovým dojmem, je přehledné, vstřícné řidičům  i chodců. Pro cyklisty není nový povrch náměstí nijak příjemný, jsou však k dispozici stojany na kola a orientační mapa okolí Dobřan.

Jen tak mimochodem! V Dobřanech je starý most a pivovar s restaurací hned na náměstí.

Další články z IZDoprava.cz