Během prázdnin budou komplikovat provoz v Praze opravy komunikací

V prvním červencovém týdnu, kdy jsou dva státní svátky, 5. a 6. 7., lze očekávat výrazně menší automobilový provoz. Proto byl zvolen začátek nejvýznamnějších stavebních akcí s dopadem na plynulost provozu právě na neděli 3. července. Několik staveb bude komplikovat dopravu po oba měsíce! Podrobnější informace v článku.(editace 17:30)

Praha 1

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na Smetanově a Masarykově nábřeží v Praze 1 budou obě tyto komunikace po dobu letních prázdnin omezeny. Smetanovo nábřeží a Křížovnická – provoz ve směru – Národní uzavřen od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011. Provoz v 1 jízdním pruhu ve směru od Národní k nám. J. Palacha bude zachován od 3. 7. 2011 do 10. 8. 2011. 

Ulice Křížovnická bude v obou směrech zcela uzavřena v termínu od 11. 8. 2011 do 31. 8. 2011. 

Masarykovo nábřeží – v úseku Divadelní – Myslíkova bude uzavřeno od 3. 7. 2011 do 7. 8. 2011. Provoz ve směru Myslíkova – Divadelní bude zachován v 1 jízdním pruhu. V době od 8. 8. 2011 do 31. 8. 2011 budou probíhat práce pouze na kolejích a provoz bude umožněn obousměrně v úseku Divadelní – Myslíkova. Omezení v úseku u Národního divadla (provoz jednosměrně pouze směrem k Myslíkově ulici) bude pokračovat i po skončení této akce.  Investorem akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.    

Dvořákovo nábřeží Z důvodu rekonstrukce stokové sítě na Dvořákově nábřeží a na nám. Curieových v Praze 1 budou obě tyto komunikace po dobu letních prázdnin omezeny.

Dvořákovo nábřeží – provoz ve směru do centra bude před nám Curieiových veden pouze v 1 jízdním pruhu. Toto omezení bude od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011.

Nám. Curieových – bude vyloučen provoz tramvají v obou směrech, provoz automobilů směrem na Čechův most a Dvořákovo nábř. bude zachován vždy alespoň v 1 jízdním pruhu. Termín omezení od 1. 7. 2011 do 31. 10. 2011. Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, dodavatelem společnost  PRAGIS a.s 

Praha 2

Resslova ulice Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu v Resslově ulici bude v první etapě od 3. do 12. července úsek od Karlova náměstí k Jiráskovu náměstí uzavřen. Objízdná trasa ve směru k Jiráskovu mostu bude odkloněna po objížďce před ulici Odborů – Myslíkovu – Náplavní – Jiráskovo náměstí do Resslovy ulice. Doprava v opačném směru bude omezena pouze na jeden jízdní pruh. Ve druhé etapě od 13. 7. do 31. 7. bude uzavřen pouze pravý jízdní pruh od Karlova náměstí k Jiráskovu náměstí. Zbývající pruhy budou bez omezení.  Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem společnost    D & Z spol. s r.o. 

 Nuselský most Z důvodu rekonstrukce dilatací mostu je nutné v termínu od 3. 7. 2011 do 31.8.2011 uzavřít vždy 1/3 šířky mostu. Dopravní opatření zůstávají stejná po celou dobu stavby, tzn. zůstanou dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy. V koordinaci s touto stavbou proběhne ještě oprava povrchu ulice 5. května v úseku Nuselský most – Hvězdova a oprava dilatací metra.Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a.s. 

Praha 4

ulice 5. května Od 3. 7. 2011 do 2. 9. 2011 bude omezen provoz dvou jízdních pruhů ve směru na Brno na komunikaci 5. května v úseku od Nuselského mostu po ulici Sdružení z důvodu opravy vozovky, provoz jednoho jízdního pruhu bude převeden do protisměru., takže 2 + 2 jízdní pruhy na komunikaci 5. května zůstanou zachovány. Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a.s. 

Podolské nábřeží Od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude omezen provoz na Podolském nábřeží a Modřanské ulici v úseku mezi Výtoní a Branickou z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě. V úseku mezi Výtoní a Nádražím Braník bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 a X21.

V termínu od 3. 7. do 10. 7. bude uzavřen Vyšehradský tunel ve směru do centra pro veškerou dopravu.  Investor akce + zhotovitel: IDS, a.s.

 ulice Vídeňská Od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude omezen provoz v ul. Vídeňská v úseku ul. Dobronická – Kunratická spojka z důvodu výstavby kanalizace Libuš a opravy povrchu vozovky. Bude uzavřen směr z centra a objízdná trasa bude vedena po Dobronické, Libušské a Kunratické spojce. Provoz MHD ve směru do centra bude zachován, opačný směr bude veden po objízdné trase.  Investorem akce je společnost ZAVOS, s.r.o., zhotovitelem společnost Vodohospodářské stavby Javorník Cz. Od 11. 7. 2011 do 20. 8. 2011 bude omezen provoz v ul. Vídeňská v úseku Růžinovská – Jalodvorská z důvodu opravy povrchu vozovky. Za uzavřený směr z centra bude vedena objízdná trasa po komunikacích Růžinovská, Pod Krčským lesem, V Štíhlách. Provoz MHD ve směru do centra bude zachován, opačný směr bude veden po objízdné trase. Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem Dálniční stavby Praha 

Od 5. 7. – 6. 7. 2011 a 8. 7. – 10. 7. 2011 proběhne výměna portálu na komunikaci Jižní spojka v úseku ul. Vídeňská –  Barrandovský most směr Barrandovský most. Omezen bude vždy jen jeden jízdní pruh ze tří. Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Stav-Investa s.r.o.

 

ulice Modřanská a Generála Šišky Od 3. 7. 2011 do 21. 10. 2011 bude omezen provoz na ul. Modřanská a Generála Šišky v úseku od Jižní spojky po Levského z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě. V úseku mezi Nádražím Braník a Levského bude zavedena náhradní autobusová doprava X3. Investor + zhotovitel: Dopravní podnik hl.m. Prahy. 

Praha 6 

Pražský okruh Od 18. 07.2011 do 21. 08.2011 bude probíhat na Pražském okruhu v oblasti mimoúrovňové křižovatky  MÚK Třebonice (km 19,800 – km 25,900) rekonstrukce komunikace. Podle postupu prací dojde k uzavírce jízdních pruhů ve směru Barrandov (západní část komunikace), doprava bude vedena v jednom jízdním pruhu v západní části komunikace. Na východní části komunikace budou zřízeny 3 jízdní pruhy v uspořádání dva jízdní pruhy v šířkách 3,50 a 3,00 metrů ve směru Ruzyň a jeden jízdní pruh v šířce 3,50 metrů ve směru Barrandov 2 + 2 jízdní pruhy v každém směru zachovány. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem Dálniční stavby Praha, a.s. 

ulice Čs. armády Od 7. 7. 2011 do 20. 08.2011 bude v ulici Čs. armády opravován povrch vozovky a upravován střední dělící pás. V úseku ulic Národní obrany – Bubenečská budou uzavírány jízdní pasy dle postupu prací, doprava bude vedena obousměrně v pojížděném pasu, pro každý směr jeden jízdní pruh. Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Čermák a Hrachovec a.s. 

ulice Jeremiášova  Od 3. 7. 2011 do 24. 7.2011 bude probíhat souvislá údržba této komunikace. Dopravní omezení se týká uzavírky části jízdního pasu ve směru k ul. Plzeňská (východní) v úseku Lýskova – Sárská, doprava vedena v jednom jízdním pruhu v protisměrném (západním) jízdním pasu, vjezd a výjezd do a z ul. Bavorská bude veden po objízdné trase: Bucharova – Rozvadovská spojka – Jeremiášova. Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Skanska a.s. 

Praha 7 

ulice Železničářů V termínu 9. 7. – 10. 7. 2011 a 16. 7. – 17. 7. 2011 (vždy sobota + neděle do 14:00 hod) dojde k jednosměrnému uzavření komunikace Železničářů konkrétně v úseku, tzv. „velbloud“ – přejezd přes koleje ČD. Uzavřen bude směr do centra. Směr z centra bez omezení. Objízdná trasa bude vedena ul. Plynární – Na Zátorách – Partyzánská – U Výstaviště – Dukelských Hrdinů – Veletržní – Bubenská. Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem Václav Jelen – AQIS. 

 Praha 9 

ulice Novosibřinská V termínu od 12. 7. 2011 do 31. 10. 2011 dojde k významnému dopravnímu omezení z důvodu výstavby kanalizace v Městské části Praha 21  (Újezd nad Lesy). Dopravní omezení se týká komunikace Novosibřinská v úseku ulic Svojšická – Valdovská, které se dotkne jak městské hromadné dopravy, tak individuální automobilové dopravy. Směr z centra (Kolín) bude uzavřen pro individuální automobilovou dopravu a bude veden po objízdné trase po místních komunikacích. Nákladní automobilová doprava ve směru na Kolín bude odkloněna přes dálnici D11. Městská hromadná doprava bude kyvadlově jezdit ve směru z centra i do centra po stávající trase. Směr do centra bude veden po Novosibřinské a bude omezován kyvadlovým provozem MHD. Investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Čermák a Hrachovec a.s. 

 ulice  Novopacká  V termínu od 16. 7. – 30. 9. 2011 dojde k omezení na komunikaci Novopacká. Dopravní omezení se týká zúžených jízdních pruhů ve směru Mladá Boleslav. Ve směru Praha (Černý most) bude provoz převeden do nové stopy Vysočanské radiály – dva plnohodnotné jízdní pruhy zachovány.  Investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitelem Eurovia a.s.

 Praha 10 

Štěrboholská radiála  Od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude provedena úprava vedení dopravy na Štěrboholské radiále (za lanovým mostem směr z centra) v délce cca 300m z důvodů výstavby „zkapacitnění Štěrboholské radiály“, Dopravní omezení se týká zúžení jízdních pruhů – podmínka dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy je zachována. Investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost PSVS a.s. 

ulice Vinohradská Od 11. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude opravován vodovodního řad ve Vinohradské – U Vinohradského hřbitova – Hollarovo nám. Provoz jedním pruhem v místě prací. Investorem je společnost PVS a.s., zhotovitelem společnost ČKV Praha s.r.o.  

ulice  Soběslavská Od 18. 7. 2011 do 2. 9. 2011 bude provedena oprava vodovodního řadu křižovatky Soběslavská – Šrobárova.  Dopravní omezení se dotkne ul. Soběslavské ve druhé etapě tj. 1. 8. – 2. 9. , kdy bude omezen jeden jízdní pruh v křižovatce.  Investorem je společnost PVS a.s., zhotovitelem společnost ČKV Praha s.r.o.

 


Další články z IZDoprava.cz

  • Na EURO do Wroclawi jedou speciální vlakové spoje19. března 2012 Na EURO do Wroclawi jedou speciální vlakové spoje Na každý ze tří zápasů české reprezentace ve Wroclawi vypraví České dráhy dva zvláštní vlaky pro fanoušky. Jeden pojede z Prahy přes Pardubice, Ústí nad Orlicí a Letohrad. Druhý vlak […]
  • Mapový portál Virtuální Plzeň je užitečný pomocník!21. března 2010 Mapový portál Virtuální Plzeň je užitečný pomocník! Turistický mapový portál krajského města je interaktivní systém map, který zobrazuje  množství užitečných informací o turistice, cykloturistice i volném času.Návštěvníci zde naleznou […]
  • Nemocnice České Budějovice buduje parkovací dům20. října 2016 Nemocnice České Budějovice buduje parkovací dům Současné parkoviště před Nemocnicí České Budějovice, a. s., přestává se svými 245 místy stačit. Proto se vedení ve spolupráci s Jihočeským krajem rozhodlo situaci zlepšit a na místě bývalé […]
  • Vinobus podpoří vinařskou turistiku21. července 2015 Vinobus podpoří vinařskou turistiku Vinobusem budou moci zajet zájemci na ochutnávku vín. Na trase bude patnáct zastávek a šestašedesát kilometrů. Hejtman Michal Hašek podepsal v pondělí 20. července 2015 smlouvu o […]
  • Nový úsek pražského metra bude v provozu od dubna 20152. března 2015 Nový úsek pražského metra bude v provozu od dubna 2015 Generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Jaroslav Ďuriš informoval v pátek 26.2.2015 vedení Prahy - primátorku Adrianu Krnáčovou, náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou a […]
  • Asfaltové vozovky 200731. července 2007 Asfaltové vozovky 2007 Ve dnech 27. - 28. listopadu 2007 se v prostorách DK Metropol v Českých Budějovicích uskuteční  konference věnovaná problematice výstavby a údržby asfaltových vozovek. Součástí bude i […]
  • Spodní část Václavského náměstí bude bez dopravy!25. února 2012 Spodní část Václavského náměstí bude bez dopravy! Spodní polovina Václavského náměstí bude od dubna 2012 uzavřena pro veškerou dopravu. Rozhodla o tom radnice Prahy 1, která chce tuto část města zklidnit ještě před plánovanou revitalizací […]
  • V České republice více než tisíc CNG autobusů22. listopadu 2016 V České republice více než tisíc CNG autobusů Dnes dopoledne začal v Praze středoevropský veletrh Czechbus 2016, který probíhá ve dnech 22. – 24. listopadu v Průmyslovém paláci v areálu Výstaviště Praha – Holešovice. Nikdy na […]
  • V Moravskoslezském kraji budou jezdit nové autobusy SOR6. března 2013 V Moravskoslezském kraji budou jezdit nové autobusy SOR Společnost Veolia Transport Morava (VTM), největší autobusový dopravce v Moravskoslezském kraji, zařazuje do provozu 14 nových autobusů značky SOR, které byly pořízeny s přispěním […]
  • Na dálnici D1 v úseku Hořice – Koberovice musí řidiči počítat se zúžením jízdních pruhů4. dubna 2017 Na dálnici D1 v úseku Hořice – Koberovice musí řidiči počítat se zúžením jízdních pruhů Od 31. března 2017 zde probíhají práce na modernizace dalšího úseku dálnice. V přípravné fázi bylo vyznačeno provizorního vodorovného dopravního značení. Následně budou probíhat práce ve […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Stránka načtena za 1,68080 s | počet dotazů: 144 | paměť: 22133 KB. | 04.03.2021 - 07:20:43