Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Severní tubus tunelu Blanka pod pražskou Letnou byl proražen
V hloubce 35 metrů pod povrchem došlo dne 12.1.2010 k propojení raženého tubusu v třetí části tunelového komplexu Blanka. FOTO a VIDEO v článku.

 Stavba tunelu Špejchar – Pelc – Tyrolka ( zkráceně označena jako ŠPELC) je třetí stavbou tunelového komplexu Blanka. Tunel bude ústit u nového Trojského mostu, který bude také součástí této stavby. Tunel ŠPELC prochází pod Vltavou a při jeho ražbě došlo v komplikované oblasti pod Stromovkou k provalení. Viz. článek. Převážná část stavby( 3 419 metrů) je vedena v hloubených a ražených tunelech. FOTO z 12.1.2010 – stavba severního portálu tunelu ŠPELC a prorážka severního tubusu.

Praha - stavba portálu tunelu Blanka na Letné 12.1.2010 Praha - prorážka severní tubud tunel Blanka 12.1.2010

 

Prorážky se zúčastnil radní pro dopravu pan Radovan Štajner, zástupci medií a firem, které stavbu realizují. I přes zimní počasí a sníh pokračuje stavba tunelového komplexu každý dne. Na povrchu bojují silničáři se sněhem na silnicích a na stavbě tunelu jezdí razící stroje a nákladní automobily nepřetržitě. Zatím jen po rozbahněném povrchu, ale po dokončení stavby bude průjezd tunelovým komplexem Blanka i v zimním obdobím příjemnou cestou. Sněhová kalamita v tunelu nehrozí! Informace o stavbě tunelového komplexu Blanka získají zájemci v Informačním centru umístěném u stavební jámy v Praze 7 na Letné.  Základní informace o tunelovém komplexu:

Budovaná trasa prochází zastavěnou částí města na hranici historického jádra a prostorem chráněné přírodní památky Královská obora – Stromovka. Na počátku 90. let minulého století probíhalo trasování a výběr varianty vedení části městského okruhu. Trasa byla zvolena a bylo od počátku jasné, že bude nutné ji vést z velké části pod povrchem. Tak vznikl projekt souvislého tunelového komplexu Blanka, který zahrnuje tři  tunelové úseky:

Tunelový úsek-  Myslbekova – Prašný most (MYPRA) – od severního portálu Strahovského tunelu ke křižovatce Prašný most. Délka trasy je 1,4 km a z toho bude 550 m raženého tunelu.

Tunelový úsek- Prašný most – Špejchar( PRAŠ) – vede od křižovatky u Prašného mostu  až do prostoru hloubené jámy na Letné, kde bude umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.

Tunelový úsek- Špejchar – Pelc – Tyrolka (ŠPELC)- začíná na křižovatce U Vorlíků na Letné a dál vede raženými tunely pod zástavbou, Stromovkou, plavebním kanálem, Císařským ostrovem, Vltavou až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho 2.230 m raženého tunelu.

Investorem stavby je Hlavní město Praha. Zhotovitelem stavební části je Metrostav a.s.. Zpracovatelé projektové dokumentace jsou firmy SATRA s.r.o., PUDIS a.s., a METROPROJEKT Praha a.s.

Související články: Stavby městského kruhu 10/2005

Stavba tunelu Blanka.. 5/2008

Na křižovatce Malovanka….12/2008

Kdy budou jezdit tramvaje..6/2009

Další články z IZDoprava.cz

  • Sychrovský viadukt slouží už 156 let19. srpna 2014 Sychrovský viadukt slouží už 156 let V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce Radimovice u Sychrova železniční trať, která spojila Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý a na jehož stavbu […]
  • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let22. května 2017 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované […]
  • Žižkovský tunel slouží jen pro pěší a cyklistickou dopravu11. září 2008 Žižkovský tunel slouží jen pro pěší a cyklistickou dopravu V letošním roce oslaví nenápadný pražský tunel vedoucí pod vrchem Vítkovem už 55 let provozu. FOTO v článku.Žižkovský tunel je také označován jako Karlínský tunel. Oba názvy vyjadřují […]
  • V Novém Hrozenkově se jezdí po novém mostu.3. prosince 2006 V Novém Hrozenkově se jezdí po novém mostu. Dva původní mosty vedoucí přes Vsetínskou Bečvu a Vranču byly odstraněny a nahrazeny novým mostem. Slavnostní uvedení do provozu proběhlo 20.11.2006 za účasti představitelů Zlínského […]
  • Městská část Praha 11 převzala garáže ve Vojtíškově ulici.29. ledna 2007 Městská část Praha 11 převzala garáže ve Vojtíškově ulici. V úterý 23. ledna 2007 převzali slavnostně zástupci Městské části Praha 11 dokončenou stavbu velkokapacitního hlídaného parkoviště. Garáže nabídnou 375 míst pro parkování osobních […]
  • Křižovatka U Majáku je bezpečnější!15. září 2006 Křižovatka U Majáku je bezpečnější! Původní průsečná křižovatka U majáku na silnici II/497 byla situována v zářezu a ve směrovém i vrcholovém oblouku. To neumožňovalo řidičům dostatečný rozhled a komplikovalo vjezd vozidel z […]
  • Rekonstrukce Husova náměstí oživila centrum města9. června 2008 Rekonstrukce Husova náměstí oživila centrum města Při povodních v roce 2002 prošla velká voda také centrem Berouna. Rekonstrukce náměstí v roce 2003 ponechala dostatečný prostor pro dopravu i pro pěší uživatele. Dominaty náměstí tvoří […]
  • Úpravy na Francouzské ulici se netýkají jen povrchů28. listopadu 2009 Úpravy na Francouzské ulici se netýkají jen povrchů Na frekventované ulici v Praze 2 byly provedeny úpravy, které odpovídají modernímu řešení vytížené městské ulice s tramvajovou dopravou. Technická správa komunikací hl. města Prahy zde […]
  • Křižovatka Hlinky je v provozu !28. června 2007 Křižovatka Hlinky je v provozu ! V  Brně mohou motoristé od  28. června 2007 využívat nově dokončený úsek části městského okruhu, jehož součástí je mimoúrovňová křižovatka Hlinky / Pisárecká. FOTO a VIDEO v […]
  • Stavba vysočanské radiály – sledovaná stavba.22. ledna 2007 Stavba vysočanské radiály – sledovaná stavba. Vysočanská radiála patří k výrazným dopravním stavbám současnosti v Praze. V místě napojení radiály na Kbelskou ulici se již rýsují oba nájezdní oblouky na přemostění. ( FOTO a VIDEO ze […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.