Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V blízkosti Divadelní lávky bude chodník filmové slávy
Od října do prosince příštího roku bude v centru lázeňské promenády v Karlových Varech probíhat postupná revitalizace komunikace na levém břehu řeky Teplé. Opravená bude také Divadelní lávka, která je již několik let v havarijním stavu. FOTO v článku.

Hlavním cílem rekonstrukce úseku mezi Mlýnskou kolonádou a Grandhotelem Pupp je vhodné řešení komunikačních ploch a úprava zeleně s ohledem na účel uvedeného území. Z hlediska dopravního je komunikace  řešena jako pěší zóna a komunikační plochy jsou navrženy v jedné úrovni. Stávající zeleň bude nahrazena alejí nových stromů, které budou vytvářet stín pro promenádu,. Dál budou vytvořené nové travnaté plochy lemované zvýšenou kamennou obrubou s možností posezení. Součástí rekonstrukce je také úprava inženýrských sítí a rekonstrukce kanalizace. V rámci rekonstrukce lázeňské promenády dojde i k obnově Divadelní lávky a v její blízkosti bude vybudován filmový chodník slávy. Zde se počítá s obtisky osob spojených filmovým průmyslem a filmovým festivalem. Celková délka revitalizované komunikace je 820 metrů. Zpevnění komunikačních ploch je navrženo z kvalitní žulové dlažby. Nově budou osazena pítka, informační stánky, reklamní plochy a mobiliář. Podél Staré Louky je navrženo 8 skupin vodotrysků a nově bude revitalizováno osvětlení s odraznými deskami a doplňkovým nižším osvětlením.

Termín realizace 10/2009 – 12/2010 platí pro realizační firmu STRABAG,a.s. Celkové náklady se dosáhnou cca na 140 milionů korun.

Stavba bude dělena do třech částí a počítá se zachováním stávajícího provozu, pohybem chodů i obslužných vozidel.

Divadelní lávka před opravou :

Karlovy Vary - Divadelní lávka Karlovy Vary - Divadelní lávka

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.