Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Silniční síť se rozšíří o další kilometry
V Jihočeském kraji zahajují práce na budování dalšího úseku R4 a v Moravskoslezském kraji byla zahájena stavba obchvatu Opavy.  Mapy v článku. 

Jihočeský kraj stále bojuje o zkvalitnění silniční sítě.  Budování dálnice z Prahy směrem na krajské město postupuje pomalu a tak je současně věnována výrazná pozornost budování  rychlostní komunikace R4. Právě zahájená stavba bude tvořit zcela nový úsek čtyřpruhové směrově dělené komunikace s omezeným přístupem v délce 5 880 metrů. Nový úsek navazuje na obchvat Mirotic a napojí se na křižovatku I/20 Hová Hospoda. Součástí stavby bude 5 mostních objektů, jeden podchod pro pěší u obce Radobytce a jedna opěrná zeď. Součástí stavby bude osázení vegetací a ochranná oplocení podél obou stran komunikace.

mapa R4 Mirotice - Třebkov

V Moravskoslezském kraji se  kromě pokračující výstavby dálnice věnuje pozornost řešení neúměrného zatížení obcí a měst tranzitní dopravou. Právě zahájená stavba pomůže odlehčit dopravnímu zatížení centra Opavy. Začalo se budovat silniční spojení silnice I/11 a I/56, které bude tvořit první část obchvatu města. Stavba by měla být dokončena v říjnu 2010 a bude dál pokračovat stavbou severovýchodního úseku. Také na tomto nově budovaném úseku bude vybudováno několik mostů a součástí stavby bude i velké okružní křížení tzv. kateřinský dopravní uzel.

Mapa - obchvat Opava

Investor obou staveb je Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel obchvatu Opavy je sdružení firem Skanska DS a Bogl a Krýsl

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.