Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rekonstrukce Husova náměstí oživila centrum města
Při povodních v roce 2002 prošla velká voda také centrem Berouna. Rekonstrukce náměstí v roce 2003 ponechala dostatečný prostor pro dopravu i pro pěší uživatele. Dominaty náměstí tvoří radnice i dvě brány – Pražská a Plzeňská. FOTO v článku.

Beroun - Plzeňská brána Beroun - Pražská brána

Při rekonstrukci došlo k výměně povrchů i úpravě zelených ploch v centru náměstí. Obvodové chodníky podél budov i podél středové plochy jsou provedeny ve štípané žulové mozaikové dlažbě a v hlavních trasách jsou vloženy linie žulových desek, které doplňují bezbariérové úpravy a umožňují pohodlnou chůzi. Jízdní pruhy pro automobilovou dopravu byly z důvodu snížení hlučnosti dopravy provedeny v asfaltovém koberci a jsou lemovány plochami kamenné dlažby. Parkovací plochy jsou zadlážděny kamennou dlažbou a v krajích ploch  jsou osazeny parkovací automaty. Většina původních stromů byla po povodni pokácena a  při rekonstrukci bylo na náměstí osazeno nové stromořadí lip po obvodu i v části původních travnatých ploch. Celkový dojem náměstí doplňuje nový mobiliář a veřejné osvětlení doplněné o slavnostní osvětlení. Uživatelsky příjemné prostředí láká obyvatele i návštěvníky města k nákupům v obchůdcích i k chvilce odpočinku.

Beroun - Husovo náměstí  Medvědárium - Jakub, Matěj nebo Vojta?

Návštěvníkům Berouna doporučujeme pěší vycházku k Medvědáriu v Lesoparku Městská hora. Medvědárium je v docházkové vzdálenosti od centra města, ke kterému vedou směrové ukazatele.   

 

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.