Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak pokračuje stavba Vysočanské radiály?
Propojení úseku Průmyslový okruh a Pražský okruh má již konkrétní obrysy a dokončené hrubé stavby mostních objektů. Foto v galerii. DODATEK ze dne 14.11.2008

Rýsuje se  budoucí mimoúrovňová křižovatka rychlostní silnice R10 a  R1. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Problém Vysočanské radiály je její napojení směrem do centra Prahy. Vysočanská radiála byla původně plánována jako spojnice mezi městským okruhem, Průmyslovým okruhem a Pražským silničním okruhem kolem Prahy. Původní začátek Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka a měla vést přibližně kolem železniční tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojit se na Kbelskou. Původní vedení  této trasy má své odpůrce a v současné době není potvrzena žádná varianta řešení. Každopádně bude časem nutné řešení nalézt . Pro motoristy jedoucí z centra směrem na východ po nově vybudované Pobřežní komunikaci bude nutné vybudovat odpovídající kapacitní komunikaci, která odvede dopravu mimo obytné území s množstvím křižovatek. Jestli půjde o variantu na povrchu nebo vedenou tunelem není dosud rozhodnuto. Důležité v současné době je, že se budovaná část Vysočanské radiály postupně blíží ke svému dokončení a po dokončení bude v uvedené oblasti dočasně nahradí chybějící část Pražského okruhu.

DODATEK 14.11.2008 Ke stavbě Vysočanské radiály nam sdělil tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy pan Jiří Wolf: Na cca 5 km dlouhé komunikační stavbě se v současné době dokončuje mimoúrovňové křížení radiály s ulicí Kbelskou, a v úseku mezi Satalicemi a Horními Počernicemi se spolu s komunikací provádějí mostní objekty pro mimoúrovňová silniční křížení s ulicí Lipnickou u Satalic a s Pražským okruhem u Horních Počernic, a rovněž mimoúrovňové křížení s tratí Českých drah (směr Všetaty).Termín uvedení Vysočanské radiály do provozu je stanoven na závěr příštího roku. Je však podmíněn majetkoprávním vypořádáním ve vztahu k pozemkům trvale či dočasně stavbou dotčených. Jde o poslední dva pozemky jednoho soukromého vlastníka, a dokončení vyvlastňovacího řízení v případě věcného břemene (přeložka plynového vedení).Realizace Vysočanské radiály byla právě v závislosti na dořešených nebo stále ještě řešených majetkoprávních vztazích rozdělena do tří etap.V 1. etapě je budováno mimoúrovňové křížení radiály s Kbelskou ulicí (těsně před dokončením), přes které je uvažováno navážení a odvážení stavebních materiálů pro budování radiály v 2. etapě směrem k Satalicím. V této 2. etapě jsou však oba nedořešené pozemky soukromého vlastníka, kde právě dořešení tohoto problému je podmínkou pro vydání stavebního povolení na 2. etapu. OMI MHMP nyní ve zpracovaném materiálu pro jednání Rady a následně Zastupitelstva HMP předkládá řešení dohodnuté s vlastníkem pozemků, které, bude-li schváleno, bude tou splněnou podmínkou pro vydání SP na 2. etapu Vysočanské radiály. Od termínu schválení závisí následná aktualizace harmonogramu prací, která bude zohledňovat dobu do předpokládaného dokončení celé stavby – závěr roku 2009.Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru příštího roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu do konce příštího roku. 

Předchozí článek..Sledovaná stavba

Stavba pro tranzitní dopravu..

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.