Další úsek Pobřežní ulice byl uveden do provozuV Praze 8 užívají řidiči nově vybudovanou komunikace, která je prodloužením Rohanského nábřeží s novým napojením na křižovatku na Sokolovské ulici. FOTO v článku.Nová komunikace umožní v budoucnosti rozvoj přilehlého území a současně umožnila zklidnění ulice Sokolovská, která je v úseku před stanicí metra Invalidovna pro automobilovou dopravu neprůjezdná! Stavební úpravou prošly i ostrůvky tramvajové stanice Invalidovna. Místa pro přecházení vedoucí přes kolejiště jsou barevně odlišena. Celková délka nové čtyřpruhové komunikace je 677 metrů, šířka uličního profilu ( vozovky, chodníky a zelené pásy) je 34 metrů. V rámci stavby byla realizována nová  světelná signalizační zařízení, osazena zeleň a v návaznosti na 1. etapu stavby provedeny pruhy pro cyklisty, což je vidět na první fotografii. Druhá fotografie zachycuje řešení přechodu u tramvajových zastávek před stanicí metra Invalidovna. 

Praha 8 - Pobřežní ulice - nový úsek Praha 8 - úpravy před stanicí metra Invalidovna

Název stavby: Výstavba nové komunikace Pobřežní III. 2. etapa v Praze 8

Úsek Za Invalidovnou – Voctářova , včetně propojení do křižovatky Sokolovská – Pod plynojemem

Investoři: Magistrát hl. města Prahy a TSK Praha

Zhotovitel: Stavby silnic a železnic,a.s. a Skanska,a.s.

Projekt : PÚDIS,a.s.

Primátor Prahy Pavel Bém při slavnostním zprovoznění

Slavnostního zprovoznění nového úseku se zúčastnili představitelé Prahy.

Další články z IZDoprava.cz