Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zdařilá rekonstrukce průtahu města Švihov v Plzeňském kraji
V letech 2001 – 2006 byla provedena rekonstrukce průtahu města Švihova a na náměstí byla vybudována i malá kruhová křižovatka. FOTO v článku.Rekonstrukce průtahu je o celkové délce 800 metrů a byla z finančních důvodů rozdělena do tří etap.

I. etapa – realizace 10/2001 – 3/2002 Rekonstrukce 300 metrů ulice Komenského s křižovatkou v horním rohu nám. T.G.Masaryka

Náklady 10 mil . korun, Investor ŘSD( 8,5 mil z SFDI) a spoluinvestor město Švihov( 1,5 mil) Projekt : Pontex s.r.o. Praha  Zhotovitel: Silnice Klatovy

Projekt zahrnoval také malou kruhovou křižovatku, jejíž výstavbu doporučila PD Policie ČR. Veřejnost nebyla zpočátku pro stavbu kruhové křižovatky nakloněna. “ Netradiční“  řešení křižovatky si vyžádalo pokácení 7 vzrostlých stromů a došlo i k posunutí pomníku Jana Nepomuckého.

 Švihov - pohled od kruhové křižovatky na náměstí Kruhová křižovatka - Švihov

II. etapa – realizace 3/2003-9/2003 Rekonstrukce Nám. T.G.Masaryka

Náklady 5 mil Kč., Investor město Švihov, dotace z programu EU SAPARD 4 mil. Kč. Projekt: ing. Arch. Miroslav Lexa, Zhotovitel: Silnice Klatovy

III. – realizace 9/2005 – 8/2006 Rekonstrukce Nám.E.Beneše

Náklady 20 mil.Kč. Investor město Švihov, dotace z programu EU P PHARE 2003 ( 9,5 mil.Kč) , MZE Leader ČR – veřejné osvětlení (1,4 mil. Kč.) a SÚS Klatovy ( 2,2 mil.Kč.) obnova krytu komunikace III. tř.

Projekt: ing. Arch. Miroslav Lexa, Karel Macán Zhotovitel: Silnice Klatovy

Projekt byl diskutován před realizací s občany a do ankety se zapojilo více než 50% občanů města. Jedním z cílů této etapy rekonstrukce byla i úprava parkoviště pro návštevníky hradu, které slouží zároveň jako točna pro linkové autobusy.

Švihov Švihov - Parkoviště pro návštěvníky hradu

Město si prodělo v roce 2002 nepříjemnou zkušenost. Město postihla ničivá povodeň a na náměstí byla hladina vody až 180 cm. Dnešní městečko Švihov přivítá návštěvníky velmi příjemným prostředím a kruhová křižovatka už nikoho nepřekvapí. Obdobně se podařilo řešit křížení silnic a místních komunikací i v dalších obcích – viz . článek o Lužicích v Jihomoravském kraji.

  Ve Švihově se podařilo úpravou prujezdních komunikací důležitého historického centra města vytvořit příjemné prostředí a současně řešit  veřejné prostranství s ohledem na jeho účel. Jistě nebylo lehké, nalézt optimální řešení.  V mnoha městech na obdobnou změnu zatím jen čekají.

Vodní hrad ŠvihovHrad Švihov

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.