Mimoúrovňová křižovatka Nová Hospoda zlepšila úroveň dopravního spojení na jihu ČechOd září 2005 do 20.1istopadu 2007 trvala výstavba dlouho očekávané dopravní stavby, která by měla zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy na křížení silnic I/4 a I/20. Mimoúrovňová křižovatka Nová Hospoda patří k největší současným dopravním stavbám v Jihočeském kraji.  Nová stavba měří celkem sedm kilometrů a její součástí je šest mostů, z nichž nejdelší měří 144,2 metrů. Stěžejní částí nové stavby je 2 150 metrů dlouhá čtyřpruhová silnice vedoucí ve směru Praha / Písek. Vzhledem k úrovni a dopravní kapacitě navazujících silnic se jeví dokončená křižovatka jako stavba zbytečně velká. Stavba má však svůj význam především s ohledem na budoucí výstavbu rychlostní komunikace R4.  Další část rychlostní komunikace  by se měla stavět v úseku Třebkov – Mirotice a plánovaný termín dokončení je rok 2010.

Stavba mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda  stála 1.277.114.806,- Kč včetně DPH.

Dodavatelé: Sdružení firem ( Strabag – vedoucí firma sdružení, PSVS, SSŽ a SMP) 

Další články z IZDoprava.cz