Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak pokračují práce na stavbě tunelu u Lochkova?
Stavba tunelu je součástí vnějšího silničního okruhu kolem Prahy a v délce 1,5 km povede mezi Lochkovem a Radotínem. V ražené části bylo koncem března 2007 hotovo cca 320 metrů dvoupruhového tubusu a cca 140 metrů třípruhového stoupajícího tubusu. (foto v článku)Tunel , který realizuje firma HOCHTIEF Construction AG ve spolupráci s českou součástí skupiny HOCHTIEF CZ, prochází horninovým prostředím břidlic a křemitých pískovců silurského a ordovického stáří. Větší část o délce 1283 metrů bude ražená, pouze úsek u Lochkova bude hloubený. Pro raženou část se používá rakouská tunelovací metoda, která maximálně využívá nosných vlastností horninového masivu. Ražba se provádí pomocí  mechanického strojního rozpojování v kombinací s použitím trhacích prací. Nepřetržitě je sledováno chování masivu jak v místě tunelu tak na povrchu.

Stavba tunelu Marie - Lochkov Stavba tunelu Marie - Lochov

Na základě získaných údajů je upravováno množství a rozmístění vrtů pro uložení trhavin. Část tunelu, která není dostatečně hluboko pod terénem, je betonována v otevřené stavební jámě. Protože v rámci stavby je potřeba velké množství stavebního materiálu pro provádění definitivního ostění tunelu, byla zřízena v blízkosti stavby dočasná mobilní betonárka. Stavba tunelu byla zahájena v červnu 2006 a dokončení se plánuje na konec roku 2008. Pak bude následovat instalace technologií.  Plánované práce budou ukončeny v říjnu 2009.

Investor : Ředitelství silnic a dálnic ČR

Článek o zahájení stavby.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.