Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dokončení stavby obchvatu Nymburka umožní plánovanou opravu mostu.
S plánovanou opravou silničního mostu v Nymburku se musí počkat až na zprovoznění stavby obchvatu. Už v současné době mohou řidiči projíždějící po silnici II/331 ( Nymburk a Poděbrady ) vidět dokončovanou I.etapu stavby, jejíž dominantou je unikátní most přes Labe. ( Foto v článku)Most je prvním zavěšeným mostem v ČR se dvěma rovinami závěsů a nízkými pylony. Most je navržen jako spojitá předpjatá konstrukce  a pro vylehčení hlavního pole byla střední část v délce 50 m navržena jako spřažená. Profil komorových ocelových nosníků  je vytvarován tak, aby odpovídal tvaru betonových trámů na obou předmostích. ( viz. foto) 

Nymburský obchvat - most přes Labe  Nymburský obchvat - křížení se silnicí Nymburk/Poděbrady

Rozpětí polí nosné konstrukce hlavního mostu je 41+132+41 m. V podporách 6 a 7 jsou dvojice betonových pylonů o výšce 15,8 m. V horní části jsou v pylonech zabetonovány ocelové přípravky s kotvami závěsů ( závěsy DSI).

Most přes Labe  Most přes Labe

 

Základní rozměry : délka nosné konstrukce 531,60 m

Šířka průjezdního profilu: 11,5 m

Investor : ŘSD ČR Správa Praha

Projekt mostu : PONTEX,s.r.o.

Zhotovitel stavby: Sdružení Mosty – SMP CZ,a.s., Metrostav,a.s., PSVS,a.s.

Stavba obchvatu začala v září 2004 a se zprovozněním se počítá v květnu 2007. Finanční náklady včetně mostu  900 mil. Kč Mapa a nákres. Po zprovoznění stavby I. etapy obchvatu Nymburka bude možné zahájit rekonstrukci silničního mostu, který je součástí frekventované silnice I/38 a přivádí do centra města velké množství nákladní dopravy. Most nevyhovuje šířkově a trpí stávajícím dopravním zatížením.

Článek-  Most v Nymburku

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.