Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V Praze pokračuje stavba kolektoru – trasa Vodičkova.
V pátek 24.2.2006 došlo k propojení ražených částí 1288 metrů dlouhého tunelu budoucího Kolektoru Vodičkova. Stavba kolektoru propojujující Václavské a Karlovo náměstí  má být dokončena v roce 2007. Další trasa kolektorů je plánovaná  jako náročná stavba pod Vltavou.Připravovaný  kolektor “ Centrum – Smíchov “ bude sloužit jako energetické propojení  levého a pravého břehu řeky, které je dosud vedeno na mostních stavcbých. Projektová dokumentace trasy “ Centrum – Smíchov “ bude stát  17. mil. korun. Kolektor Vodičkova  je pokračováním již dokončených větví pod Jindřišskou ulicí a základem pro další rozvoj kolektorové sítě směrem na Smíchov. Další kolektorové propojení obou břehů Vltavy se plánuje s připravovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu.

Všechny kolektory sledují v Praze tři  kontrolní dispečinky , které prostory kolektorů monitorují nepřetržitě.  Zprovoznění první trasy kolektoru proběhlo v roce 1971 na sídlišti Ďáblice. Od té doby se  kolektorová síť rozrostla na délku téměř 90 km.

Co je to kolektor? Je to průchozí podzemní liniová stavba, která slouží k vedení a ukládání inženýrských sítí . Inženýrské sítě jsou tak přístupné pro stálé kontroly, opravy a údržbu. Případné závady se odstraňují přímo v kolektoru bez porušení komunikací.

Kolektory se dělí podle způsobu jejich výstavby.

Ražené hloubkové ( ve velkých hloubkách a mohou bát tak vedeny v optimálních trasách

Mělce ražené – jsou ražené v mělčích hloubkách a mají vazbu na uliční síť  – nejsou vázány na půdorys uliční sítě

Hloubené kolektory – hloubé z povrchu, jsou složené z prefabrikátů , případně monolitické

Do systému kolektorů patří i další stavby:

Kolektorové podchody – jedná se o samostatné kolektory pod důležitými komunikacemi ( dálnice , mosty)

Technické chodby – jsou pokračováním kolektorů v suterénech pozemních staveb

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.