V Novém Hrozenkově se jezdí po novém mostu.Dva původní mosty vedoucí přes Vsetínskou Bečvu a Vranču byly odstraněny a nahrazeny novým mostem. Slavnostní uvedení do provozu proběhlo 20.11.2006 za účasti představitelů Zlínského kraje. V rámci stavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí a protihluková opatření. ( foto v článku). Technický stav odstraněných mostů byl nevyhovující a také celkové řešení nebezpečné dopravní situace při vjezdu na most bylo nutné řešit. Na financování stavby se podílel Zlínský kraj, Evropská unie a obec Nový Hrozenkov, která financovala přeložky veřejného osvětlení, místního rozhlasu a vybudování nového chodníku. Stavba mostu ( ev.č. 487-018) byla provedena v novém směrovém vedení. Realizace mostu si vyžádala směrovou úpravu trasy silnice II/487 v celkové délce 222 m. Byla provedena také úprava křižovatky se silnicí III/4879 včetně nového napojení na uvedenou komunikaci v délce 60 m a vybudování nového mostu přes tok Vranča a to včetně opěrných zdí koryta toku.

Staré mosty

 

 

Nová stavba

 

Technické parametry mostu přes Vsetínskou Bečvu:

* trámový betonový předpjatý most o dvou polích * délka přemostění 56m * šířka mostu 12 m * výška mostu nad terénem 5,9m

Technické parametry mostu přes Vranču:

* deskový železobetonový most o jednom poli * délka přemostění 8,6 m * šířka mostu 7,6 m * výška mostu nad terénem 2,9 m

Vlastníkem mostu přes Vsetínskou Bečvu (stejně jako komunikace II/487 a III/4879) je Zlínský kraj a správcem je Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.

Vlastníkem mostu přes Vranču bude obec Nový Hrozenkov.

Další články z IZDoprava.cz